Từ vựng IELTS chủ đề Online shopping

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Những từ vựng IELTS Online Shopping bên dưới Huyền rút ra từ việc phân tích bài mẫu và các bài báo có chủ đề tương tự. Khi rút từ vựng, Huyền thường rút từ theo chủ đề và theo cụm từ để mình dễ học hơn và cũng dễ áp dụng vào bài IELTS Writing hơn.

Về kinh nghiệm học từ vựng, Huyền đã viết hai bài post chia sẻ chi tiết, bạn có thể tham khảo bài viết tại đây nhé:

Từ vựng IELTS Online Shopping

 1. to run an online shop: điều hành một cửa hàng trực tuyến
 2. to save a great deal of time: tiết kiệm nhiều thời gian
 3. return and exchange policies: chính sách đổi trả hàng
 4. the popularity of online shopping: sự phổ biến của việc mua sắm trực tuyến
 5. physical stores: các cửa hàng truyền thống
 6. the convenience of shopping on the Internet: sự tiện lợi của việc mua sắm trên mạng
 7. to create new employment opportunities: tạo ra các cơ hội việc làm mới
 8. the bankruptcy of many traditional retailers: sự phá sản của nhiều cửa hàng bán lẻ truyền thống
 9. the labour market: thị trường lao động
 10. to reach more customers: tiếp cận nhiều khách hàng hơn
 11. to give people the opportunity to shop 24/7: cho mọi người cơ hội mua sắm 24/7
 12. to offer a discount: cung cấp mã/chương trình giảm giá
 13. cannot try things on: không thể thử món đồ mà bạn muốn mua
 14. to be easy to compare prices: dễ dàng so sánh giá cả
 15. out-of-stock items: các món đồ đang hết hàng
 16. a higher risk of fraud: nguy cơ lừa đảo cao (lừa thẻ tín dụng, …)
 17. to get a refund: được hoàn tiền
 18. to place an order: đặt hàng
 19. to make unnecessary purchases: mua sắm những thứ không cần thiết
 20. provides a greater diversity of products: cung cấp đa dạng các loại sản phẩm

Bài mẫu IELTS Online Shopping

Đề bài: Online shopping is increasing dramatically. How could this trend affect our environment and the kinds of jobs required? [Đề thi thật ngày 22/2/2020]

Bài mẫu: Bạn tham khảo phần phân tích bài mẫu tại đây nhé.

Online shopping has become more popular than ever before in recent years. This trend may have positive impacts on the environment and employment patterns in the short run, but it may do more harm than good in the long run.

In terms of the environment, the popularity of online shopping can help reduce the number of car journeys to physical stores and the amount of associated greenhouse emissions. A delivery truck, for example, is able to carry large amounts of goods, which, if carried by private cars, would require hundreds of trips, emitting huge amounts of carbon emissions into the atmosphere. In the long term, however, the convenience of shopping on the Internet might encourage people to buy more, and this will increase the number of delivery vehicles on the road, releasing more exhaust fumes and heat-trapping gases. In addition, if people consume more, there will be more waste ending up in landfills, which are one of the largest sources of global greenhouse gas emissions.

Regarding the effects on the types of jobs in the labour market, the growing popularity of online shopping has created various new employment opportunities, such as online grocery personal shoppers, delivery drivers and web designers. Looking into the future, however, the growth of this kind of shopping might lead to the bankruptcy of many traditional retailers, forcing thousands of people to face unemployment. The number of jobless people might outnumber the number of job openings created by the rapid development of online shopping, resulting in a higher level of unemployment.

In conclusion, the growth of online shopping might be beneficial for the environment and the labour market in the short run; however, in the long term, the benefits might be overshadowed by the negative consequences.

(written by Nguyen Huyen)

Xem thêm

4.8/5 - (6 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon