Paraphrasing – Process: Cement & concrete production

1 Comment

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Trong bài viết này Huyền xin chia sẻ một số cụm từ đồng nghĩa rút ra từ việc phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process. Thời gian gần đây, Huyền thường phân tích hai tới ba bài mẫu cho cùng một đề, để Huyền có thể học thêm cách triển khai, sự đa dạng về từ vựng mà mỗi tác giả sử dụng.

Dưới đây là hình ảnh ba bài văn mẫu Huyền phân tích:

Bài mẫu của ielts-simon
Bài mẫu của ieltsliz
Bài mẫu của ieltsadvantage

Huyền phân tích chi tiết cách từng tác giả viết mở bài, tổng quan và hai phần thân bài. Từ việc phân tích đó Huyền rút ra được rất nhiều cụm từ đồng nghĩa:

Phần mở bài

cement production có các đồng nghĩa:

 • … the stages and equipment used in the cement-making process
 • … the process of cement manufacture
 • … the way in which cement is made
 • … the phases and apparatus to make cement

concrete production có các đồng nghĩa:

 • … how cement is used to produce concrete for building purposes
 • … the materials that go into the production of concrete
 • … how it is then used in the process of making concrete
 • … how cement is utilised in the production of concrete for construction

Phần tổng quan

 • there are five stages in the production of cement = the production of concrete involves a five stage, linear process
 • begin with the input of raw materials = begin with the mixing of raw materials
 • end with bags of the finished product = culminate in the packaging of new cement

Phần thân bài 1

mixing:

 • to be mixed before it passes into a rotating heater
 • to be then combined in a mixer before passing into a rotating heater which has a constant heat applied at one end of the tube
 • to be then mixed before being passed through a rotating heater

grinding:

 • to be ground, and cement is produced
 • to be ground in order to produce cement
 • travels over a conveyor belt and is ground through a grinder
packaging:
 • to be packaged in large bags
 • to be afterwards put into bags ready to be used
 • to be packaged and transported to a building site where it can be used to make concrete

Phần thân bài 2

concrete production
 • … consists of mainly grave = is made up of half gravel
 • all four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer = these are all poured into a concrete mixer which continually rotates to combine the materials and ultimately produces concrete= all of these are added together in a cylindral drum and rotated until concrete is yielded

Huyền thường ghi chép lại các đồng nghĩa vào vở để sau này tiện cho việc ôn tập:

Mong rằng bài viết hữu ích với bạn nhé.

>>> Khóa học IELTS Writing Online

4.4/5 - (14 bình chọn)

1 bình luận về “Paraphrasing – Process: Cement & concrete production”

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon