Lộ trình học IELTS 6.5 kèm LINK TẢI tài liệu

3 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Trong bài viết này Huyền xin chia sẻ Lộ trình IELTS 6.5 cho người mới bắt đầu.

 • Tổng lộ trình: kéo dài 8 tháng – 1 năm
 • Gồm 4 giai đoạn

Huyền đã làm một video chi tiết chia sẻ 4 giai đoạn trong lộ trình học IELTS 6.5 với link tải các tài liệu cần thiết, các bạn có thể xem tại đây nhé:

4 giai đoạn luyện thi IELTS 6.5

 • Giai đoạn 1: Củng cố nền tảng tiếng Anh cơ bản
 • Giai đoạn 2: IELTS – Luyện dạng bài
 • Giai đoạn 3: IELTS – Luyện đề từng phần
 • Giai đoạn 4: IELTS – Luyện Full Test

Với mỗi giai đoạn trong lộ trình, Huyền sẽ đính kèm:

 • Tổng thời gian ôn
 • Tài liệu học
 • Thời khóa biểu

Lộ trình IELTS 6.5 – Giai đoạn 1

 • Thời gian: Khoảng 1-2 tháng
 • Việc cần làm: Củng cố nền tảng tiếng Anh cơ bản.
 • Phần cần ôn: Phát âm – Ngữ pháp – Từ vựng

Phát âm

Ôn lại Bảng phiên âm quốc tế IPA, đây là link ôn:

App sử dụng để hỗ trợ:

Ngữ pháp

Mất căn bản ngữ pháp

Nếu bạn đã mất căn bản ngữ pháp, bạn có thể chọn 2 sách này để ôn song song cùng với nhau:

Đã có căn bản

Nếu bạn đã có căn bản và bạn muốn ôn lại/tìm hiểu sâu hơn về một số chủ điểm ngữ pháp nào đó bạn có thể tham khảo quyển:

Nếu bạn chưa biết trình độ của mình đang ở đâu, bạn có thể làm bài test tại trang:

Từ vựng

Vốn từ rất hạn chế

Nếu vốn từ vựng của bạn còn rất hạn chế, bạn có thể ôn các tài liệu sau để tích lũy vốn từ cơ bản:

Đã có vốn từ cơ bản

Nếu bạn đã có vốn từ vựng cơ bản và muốn nâng cấp thêm vốn từ của mình, bạn có thể tham khảo bộ sách Vocabulary In Use với các trình độ:

Nếu chưa biết trình độ từ vựng của bạn đang ở level nào, bạn có thể làm bài test tại đây nhé:

Thời gian biểu

Trong giai đoạn này bạn có thể áp dụng thời gian biểu mẫu sau, bạn có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với lịch làm việc/học tập của bạn nhé:

 • Thứ 2+4+6: Phát âm + Từ vựng
 • Thứ 3+5+7: Phát âm + Ngữ pháp

Trong đó mình dành khoảng 30-45′ cho Phát âm, còn 1h15-1h30′ cho Ngữ pháp/Từ vựng.

Lộ trình IELTS 6.5 – Giai đoạn 2

 • Thời gian: Khoảng 3 tháng
 • Việc cần làm: Tìm hiểu 4 kỹ năng – Theo dạng bài

Tài liệu

Trong giai đoạn này bạn có thể chọn 1 trong những bộ tài liệu sau để ôn nhé (bạn có thể ra nhà sách xem hoặc đọc nhận xét trên mạng để xem bạn phù hợp với bộ nào nhé):

Thời gian biểu

Sau đây là thời gian biểu mẫu cho giai đoạn này

Thứ 2: Listening + ReadingThứ 5: Speaking + Reading
Thứ 3: Speaking + Writing 1Thứ 6: Listening + Writing 1
Thứ 4: Listening + Writing 2Thứ 7: Speaking + Writing 2

Listening và Reading

Đối với Listening và Reading, chúng ta sẽ tìm hiểu về:

 • Thang điểm: Với mục tiêu 6.5 thì chúng ta cần bao nhiêu câu đúng ở 2 kỹ năng này?
 • Các dạng bài + Cách làm: Có bao nhiêu dạng bài chính và cách làm từng dạng như thế nào. Lưu ý: Chúng ta sẽ ôn dạng dễ → khó.
 • Vocab + Keyword Table: Đây là phần quan trọng nhất để giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Sau khi học/giải xong bài nào, chúng ta luôn cần phải phân tích lại bài, rút từ, rút bảng Keyword Table và học.

Các dạng bài chính trong IELTS Listening:

Các dạng bài chính trong IELTS Reading:

 • Short Answer Questions
 • Form/Note/Table/Sentence Completion
 • Summary Completion
 • Flow-chart Completion
 • Map Labeling
 • Multiple choice
 • Matching sentence Endings
 • Matching Features
 • Matching Headings
 • True/False/Not Given – Yes/No/Not Given
 • Which paraphragh contains …

Speaking

Trong giai đoạn này chúng ta sẽ đi tìm hiểu:

 • 4 tiêu chí chấm của IELTS Speaking
 • Dạng câu hỏi chính + chủ đề phổ biến trong các phần.

Các dạng câu hỏi chính trong IELTS Speaking Part 1

 • Do you like X?
 • What kind of X do you like most?
 • Do you prefer X or Y?
 • Is X popular in your country?
 • What is the best time to do X?
 • Did you do X when you were a child
 • Is X suitable for …?
 • Is it easy/difficult to do X?
 • What do you dislike about X?
 • How often do you do X?
 • How has X changed?

6 chủ đề chính trong IELTS Speaking Part 2

 1. Describe a person (someone you admire, a famous person in your country,…)
 2. Describe a place/building (a country you like to visit, your ideal home,…)
 3. Describe an object (a piece of furniture, a photo,…)
 4. Describe an event/activity (a festival, a wedding,…)
 5. Describe a situation (a time when you laughed a lot,…)
 6. Describe your favourite (book, movie, song,…)

Một số dạng câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3

 • Agree or Disagree
 • Advantages and Disadvantages
 • Predictions
 • Differences between A and B

Writing

Trong giai đoạn này chúng ta sẽ đi tìm hiểu:

 • 4 tiêu chí chấm cho từng Task
 • Các dạng bài chính trong từng Task
 • PARAPHRASE ⇒ Đây là 1 trong những phần quan trọng nhất.

Writing Task 1

Đối với Writing Task 1, sau giai đoạn này chúng ta cần nắm được Từ vựng và Cấu trúc cho:

 • Trend (Xu hướng tăng – giảm – dao động – giữ ổn định)
 • Comparison (Thấp hơn – Cao hơn, Thấp nhất – Cao nhất, (gần) bằng nhau)
 • Prediction (Cho các bài có năm tương lai)
 • Process (gồm manmade và natural)
 • Map

Writing Task 2

Đối với Writing Task 1, sau giai đoạn này chúng ta cần nắm được 1 số cấu trúc/từ vựng cho các chủ đề phổ biến thường ra thi:

Cấu trúc chỉ:

 • Nguyên nhân
 • Ảnh Hưởng
 • Giải pháp

Từ vựng cho các chủ đề phổ biến:

 • Health
 • Work
 • Environment

Lộ trình IELTS 6.5 – Giai đoạn 3

 • Thời gian: Khoảng 2-3 tháng
 • Việc cần làm: Luyện đề từng phần

Tài liệu

Trong giai đoạn này chúng ta có thể tham khảo các tài liệu sau:

Thời gian biểu

Sau đây là thời gian biểu mẫu cho giai đoạn này

Thứ 2: Listening + Writing 1Thứ 5: Speaking + Writing 1
Thứ 3: Speaking + Writing 2Thứ 6: Listening + Writing 2
Thứ 4: ReadingThứ 7: Reading

Listening và Reading

Đối với 2 kỹ năng này chúng ta sẽ giải đề theo từng phần.

 • Listening: Có 4 phần
 • Reading: Có 3 bài văn

⇒ Chúng ta sẽ giải phần đầu cho tới khi nào số câu đúng ở phần này dao động theo đúng mục tiêu mà chúng ta đề ra.

Ví dụ: Chúng ta có mục tiêu là Part 1 của Listening phải đúng ít nhất 7 câu/10 câu → Chúng ta sẽ giải Part 1 cho tới khi nào số câu đúng dao động liên tục 7/10 → Lúc đó ta mới giải tới Part 2, tương tự như vậy với các Phần còn lại.

Chúng ta vẫn tiếp tục phân tích bài sau khi giải xong + từ vựng và bảng Keyword Table.

Speaking

Writing

Đối với Writing ở giai đoạn này chúng ta sẽ tập viết theo dạng bài, và đối với từng dạng chúng ta sẽ không viết nguyên bài mà tập viết theo từng phần.

Lộ trình IELTS 6.5 – Giai đoạn 4

 • Thời gian: Khoảng 2-3 tháng
 • Việc cần làm: Giải Full test

Tài liệu

Trong giai đoạn này chúng ta có thể tham khảo các tài liệu sau:

Thời gian biểu

Sau đây là thời gian biểu mẫu cho giai đoạn này:

Thứ 2: Listening + Writing 1Thứ 5: Speaking + Writing 1
Thứ 3: Speaking + Writing 2Thứ 6: Listening + Writing 2
Thứ 4: ReadingThứ 7: Reading

Listening và Reading

Đối với 2 kỹ năng này chúng ta sẽ giải Full Test và làm quen với Answer Sheet → Đây là phiếu trả lời đáp án trong phòng thi.

Quan trọng nhất vẫn là phân tích bài sau khi giải xong + rút từ và học.

keyword-table-simon

Source: ielts-simon

Speaking

 • Tới giai đoạn này chúng ta sẽ ôn cả 3 phần – và khi thực hành chúng ta cũng sẽ thực hành cả 3 phần.
 • Chúng ta có thể thực hành cùng bạn hoặc tham khảo Cambly – nơi chúng ta có thể thực hành cùng giáo viên bản xứ.

Writing

Ở giai đoạn này chúng ta sẽ viết và gửi sửa. Huyền đã review 4 dịch vụ sửa bài mà Huyền đã và đang sử dụng tại bài viết này, mọi người có thể tham khảo nhé.

Chúng ta cố gắng phân tích thêm bài mẫu, đọc các bài báo để tích lũy thêm từ vựng và ý tưởng cho các chủ đề. Huyền đã chia sẻ các nguồn báo mà Huyền thường đọc để lấy ý tưởng tại bài viết này.

Ôn dưới áp lực thi

Trước thi ít nhất khoảng 1 tháng, khi giải đề chúng ta hãy căn thời gian làm bài để tập làm quen với áp lực thi nhé.

Với các bạn có nguyên ngày để ôn, bạn hãy cố gắng giải đề TRONG KHUNG THỜI GIAN THI THỰC TẾ nhé.

 • 9h: Giải đề Listening
 • 9h45/10h: Giải đề Reading
 • 10h45/11h: Writing
 • 13h-13h30: Speaking

Lộ trình IELTS 6.5 – Vở học

Chúng ta cố gắng hệ thống toàn bộ từ vựng/cấu trúc quan trọng vào các quyển vở học tương ứng nhé:

Trên đây là lộ trình IELTS 6.5 cho người mới bắt đầu, hy vọng bài viết hữu ích với mọi người nhé.

5/5 - (12 bình chọn)

3 bình luận về “Lộ trình học IELTS 6.5 kèm LINK TẢI tài liệu”

  • Dạ ui Team rất vui vì những gì mà cô Huyền chia sẻ đã hữu ích với mình ạ. Team chúc mình học thật tốt nhé và đạt được mục tiêu đặt ra nhé. <3

   Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon