IELTS Speaking Part 2 – Describe one of your favourite photographs

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

IELTS Speaking Part 2 – Describe one of your favourite photographs

You should say:

 • when the photograph was taken
 • what it depicts
 • what significant memory this photograph bears

and explain why it is one of your favourite photographs.

Sample cho đề Describe one of your favourite photographs dưới đây đã được review nên các bạn có thể yên tâm lưu về làm tài liệu để ôn luyện IELTS Speaking nhé.

Sample

If I had to talk about one of my favourite photos, it would have to be the one that is hung above my desk.

Actually, this is quite a simple photo. Really, it’s just an inspirational quote written in black on a white background. But I really love the quote which is “Be who you are and say what you feel. Because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind”.

I bought it about a year ago when I decided to quit my job and started my own business. And at that time I knew that various difficulties and challenges were waiting for me on the way to my dreams, so I needed something to keep me motivated and focused on my goals. Then I went to a souvenir shop near where I live to look for a photo with a motivational quote in it. You know, after reading the quote I mentioned earlier, I felt really inspired and immediately decided to buy it.

I hung it above my desk because this is where I work every day. You know, I’ve encountered lots of obstacles after quitting my job. I remember some people sent me hurtful messages on Facebook and they said something like I lied about my IELTS scores, I did this wrong, I did that wrong, I couldn’t do this, I couldn’t reach that goal. At first, I felt sad and disappointed about myself, and I kept telling myself that “I just wanna help. I just wanna share some of my experience on how I got the score that I wanted. Just that! Why did some people send me those messages?”. But then I looked at the photo and I read the quote over and over again. Suddenly, I realised that I was wasting my time doing pointless things. The photo reminded me that “The more time I spend caring about what other people think or say about me, the less time I will have for what really matters in my life”. Anh it also teaches me that life is too short to live others’ lives, so surround yourself with those who love you.

(written by Nguyen Huyen)

Vocab

 • an inspirational quote: một câu trích dẫn động lực
 • to decide to …: quyết định làm gì
 • to quit my job: bỏ việc
 • to start my own business: bắt đầu công việc kinh doanh riêng
 • to wait for …: chờ đợi …
 • to keep me motivated and focused on …: giữ cho em có động lực và tập trung vào …
 • on the way to …: trên con đường đi đến …
 • to look for …: tìm …
 • to feel really inspired: cảm thấy thực sự đầy động lực
 • to encounter lots of obstacles: gặp rất nhiều trở ngại
 • to feel sad and disappointed about …: cảm thấy buồn và thất vọng về …
 • to share some of my experience on …: chia sẻ một số kinh nghiệm của em về …
 • to waste my time doing pointless things: lãng phí thời gian của mình làm những việc vô nghĩa
 • to care about …: quan tâm đến …
 • to live others’ lives: sống cuộc đời của người khác
 • to surround yourself with …: ở bên, dành thời gian với … (vây quanh bạn với …)

Bài dịch

Nếu em phải nói về một trong những bức ảnh yêu thích của em, đó sẽ phải là bức ảnh treo trên bàn làm việc của em.

Đây là một bức ảnh khá đơn giản. Thật vậy, nó chỉ là một câu trích dẫn động lực được viết bằng mực đen trên nền trắng. Nhưng em thực sự thích câu trích dẫn “Hãy là chính bạn và nói những gì bạn nghĩ. Bởi vì những người hay đánh giá chúng ta không quan trọng và những người quan trọng thì không đánh giá chúng ta ”.

Em đã mua nó khoảng một năm trước khi em quyết định từ bỏ công việc của mình và bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Vào thời điểm đó em biết rằng những khó khăn và thách thức đang chờ đợi em trên con đường đi đến giấc mơ của mình, vì vậy em cần một cái gì đó để giữ cho em có động lực và tập trung vào mục tiêu của mình. Sau đó, em đã đi đến một cửa hàng lưu niệm gần nơi em sống để tìm một bức ảnh với một câu trích dẫn động lực trong đó. Sau khi đọc qua câu trích dẫn em đã đề cập trước đó, em cảm thấy thực sự đầy động lực và ngay lập tức quyết định mua nó.

Em treo nó trên bàn làm việc vì đây là nơi em làm việc hàng ngày. Thầy biết đấy, em đã gặp rất nhiều trở ngại sau khi nghỉ việc. Em nhớ là một số người đã gửi cho em những tin nhắn gây tổn thương trên Facebook và họ nói vài điều đại loại như là em đã nói dối về điểm IELTS của mình, em đã làm cái này sai, em đã làm cái kia sai, em không thể làm điều này, em không thể đạt được mục tiêu đó. Lúc đầu, em cảm thấy buồn và thất vọng về bản thân mình, và em cứ tự nhủ rằng “Em chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Em chỉ muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của em về cách em có được số điểm mà em muốn. Chỉ vậy thôi! Tại sao một số người gửi cho em những tin nhắn đó? ”. Sau đó, em nhìn vào bức ảnh và đọc câu trích dẫn hết lần này đến lần khác. Đột nhiên, em nhận ra rằng em đang lãng phí thời gian của mình làm những việc vô nghĩa. Bức ảnh nhắc em nhớ rằng em càng dành nhiều thời gian quan tâm đến những gì người khác nghĩ hay nói về em, em sẽ càng có ít thời gian cho những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Nó cũng dạy em rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để sống cuộc đời của người khác, vì vậy hãy ở bên những người yêu thương bạn.

Nói tóm lại, đây là một trong những bức ảnh yêu thích nhất của em mà em muốn nói với thầy.

Trên đây chính là phần bài mẫu cho chủ đề IELTS Speaking Part 2 – Describe one of your favourite photographs, mong rằng bài viết hữu ích với bạn nhé.

Xem thêm:

4.3/5 - (3 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon