Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 16/1/2020

11 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS Writing ngày 16/1/2020

Task 1: The chart below gives information about the age of women in Australia when they gave birth to their first child in 1966, 1986 and 2006.

Xem thêm: 

de-thi-ielts-writing-task-1-ngay-16-1-2020

Sau đây là phần phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 16/1/2020

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-1-ngay-16-1-2020-intro
→ Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh: The bar chart compares the proportion of first-time mothers of different ages in three separate years (1966, 1986 and 2006).

(Biểu đồ cột so sánh tỷ lệ những người làm mẹ lần đầu ở các độ tuổi khác nhau trong ba năm riêng biệt (1966, 1986 và 2006).)

TỔNG QUAN

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc điểm nổi bật nhất/ chính nhất trong biểu đồ.

bai-mau-ielts-writing-task-1-ngay-16-1-2020-overview

Overall, the age at which women gave birth to their first child increased over the period shown. There was an overall downward trend in the percentage of first-time mothers aged 30 or under, while women aged 30 and over saw the opposite trend.

(Nhìn chung, độ tuổi mà phụ nữ sinh con đầu lòng tăng lên trong khoảng thời gian được hiển thị. Có một xu hướng giảm trong tỷ lệ những người làm mẹ lần đầu từ 30 tuổi trở xuống, trong khi phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nhìn thấy xu hướng ngược lại.)

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-1-ngay-16-1-2020-outline

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

In 1966, the majority of women (over 60%) were aged between 20 and 24 years old when delivering their first child, compared to around 35% who were young mothers, aged 19 or under. After forty years, these figures dropped sharply to around 34% and 15%, respectively. The 25-30 age group saw a slightly different pattern, with a rise of around 15% during the first 20 years, followed by a decline of nearly 10% twenty years later, down to just over 40%.

Turning to the remaining age categories, the proportions of 30-34s and 34-39s who were first-time mothers experienced dramatic increases over the 40-year-period, from approximately 13% to 47% and from 8% to 30%, respectively. The figures for women aged 40 or over remained relatively stable at around 2% and 4% during the same period.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 16/1/2020

The bar chart compares the proportion of first-time mothers of different ages in three separate years (1966, 1986 and 2006).

Overall, the age at which women gave birth to their first child increased over the period shown. There was an overall downward trend in the percentage of first-time mothers aged 30 or under, while women aged 30 and over saw the opposite trend.

In 1966, the majority of women (over 60%) were aged between 20 and 24 years old when delivering their first child, compared to around 35% who were young mothers, aged 19 or under. After forty years, these figures dropped sharply to around 34% and 15%, respectively. The 25-30 age group saw a slightly different pattern, with a rise of around 15% during the first 20 years, followed by a decline of nearly 10% twenty years later, down to just over 40%.

Turning to the remaining age categories, the proportions of 30-34s and 34-39s who were first-time mothers experienced dramatic increases over the 40-year-period, from approximately 13% to 47% and from 8% to 30%, respectively. The figures for women aged 40 or over remained relatively stable at around 2% and 4% during the same period.

(written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Biểu đồ cột so sánh tỷ lệ những người làm mẹ lần đầu ở các độ tuổi khác nhau trong ba năm riêng biệt (1966, 1986 và 2006).

Nhìn chung, độ tuổi mà phụ nữ sinh con đầu lòng tăng lên trong khoảng thời gian được hiển thị. Có một xu hướng giảm trong tỷ lệ những người làm mẹ lần đầu từ 30 tuổi trở xuống, trong khi phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nhìn thấy xu hướng ngược lại.

Năm 1966, phần lớn phụ nữ (trên 60%) ở độ tuổi từ 20 đến 24 khi sinh con đầu lòng, so với khoảng 35% là bà mẹ trẻ, từ 19 tuổi trở xuống. Sau bốn mươi năm, những con số này giảm mạnh xuống lần lượt khoảng 34% và 15%. Nhóm tuổi 25-30 có một xu hướng hơi khác, với mức tăng khoảng 15% trong 20 năm đầu tiên, sau đó là sự sụt giảm gần 10% hai mươi năm sau đó, xuống chỉ còn hơn 40%.

Chuyển sang các nhóm tuổi còn lại, tỷ lệ nhóm tuổi 30-34 và 34-39 người làm mẹ lần đầu trải qua sự gia tăng đáng kể trong giai đoạn 40 năm, lần lượt từ khoảng 13% đến 47% và từ 8% đến 30%. Con số cho phụ nữ từ 40 tuổi trở lên vẫn tương đối ổn định ở mức khoảng 2% và 4% trong cùng thời kỳ.

TỪ VỰNG HAY

 • the proportion of ≈ the percentage of
 • first-time mothers ≈ women who gave birth to their first child
 • there was an overall downward trend in …
 • saw the opposite trend
 • the majority of
 • delivering their first child
 • dropped sharply to
 • saw a slightly different pattern
 • followed by a decline of
 • experienced dramatic increases
 • remained relatively stable
4.6/5 - (5 bình chọn)

11 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 16/1/2020”

 1. Lần nào đọc bài cũng thấy hữu ích, thực sự e rất thích cách viết và những chia sẻ của chị. Mong chị lúc nào cũng chia sẻ những bài như vầy, iuuuuuu chị :3

  Trả lời
 2. the proportions of 30-34s and 34-39s who were first-time mothers experienced dramatic increases over the 40-year-period, ( cho em hỏi dramatically chớ ạ sao dramatic ạ vì sau động từ chinh là trạng từ mà ad)

  Trả lời
  • Chào em, ở đây chị dùng tính từ dramatic để bổ nghĩa cho danh từ increases em nhé. Nếu em muốn dùng công thức V+adv, em có thể thay “experienced dramatic increases” thành “increased dramatically” em nhé.

   Trả lời
  • Chào anh/chị
   Dạ ở đây em dùng tính từ + danh từ = dramatic (Adj) + increased (noun), chứ em không dùng động từ + trạng từ ạ.

   Trả lời
 3. Thank you for all the information you are thoughtfully preparing on this page. The knowledge is helping me a lot in improving my writing skill. Preferably please keep it up with the latest IELTS writing test. Love you 3000.

  Trả lời
 4. Ms Hien
  It is very helpful for me to learn the update one.
  Keep to do this as rountine for people who has registered NH IELTS online training.
  Thanks

  Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon