Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 1/2/2020

12 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Sau đây là phần phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 1/2/2020

Đề thi IELTS Writing ngày 1/2/2020

The charts show the percentage of people working in different sectors in town A and B in two years, 1960 and 2010.

Xem thêm: 

de-thi-ielts-writing-task-1-ngay-1-2-2020

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-1-ngay-1-2-2020-intro

→ Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh: The four pie charts compare the distribution of employment in three different sectors in town A and town B in 1960 and 2010.

(Bốn biểu đồ tròn so sánh sự phân phối việc làm trong ba lĩnh vực khác nhau ở thị trấn A và thị trấn B trong năm 1960 và 2010.)

TỔNG QUAN

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc điểm nổi bật nhất/ chính nhất trong biểu đồ.

bai-mau-ielts-writing-task-1-ngay-1-2-2020-overview

Overall, town A saw the greatest increase in the percentage of people working in the manufacturing sector, which overtook the other sectors to employ most of the workers of the town. In town B, however, sales had the highest proportion of the workforce.

(Nhìn chung, thị trấn A đã chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về tỷ lệ người làm việc trong lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực mà đã vượt qua các lĩnh vực khác để tuyển dụng hầu hết các công nhân của thị trấn. Tuy nhiên, tại thị trấn B, lĩnh vực bán hàng có tỷ lệ lực lượng lao động cao nhất.)

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-1-ngay-1-2-2020-outline

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

ielts-writing-task-1-ngay-1-2-2020-vocab

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

Looking at town A, we can see that in 1960, 40% of the employees in town A had a sales-related job, while the figures for manufacturing and services were lower, at 30% and 29%, respectively. In 2010, however, manufacturing surpassed the other two sectors to attract the highest proportion of workers (64%), whereas employment in sales and services saw a decline of 21% and 14%, respectively.

Turning to town B, sales attracted the majority of people, despite a drop from 70% in 1960 to 53% in 2010. Manufacturing and services, by contrast, saw rises in the proportion of employees of 15% and 2%, respectively.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 1/2/2020

The four pie charts compare the distribution of employment in three different sectors in town A and town B in 1960 and 2010.

Overall, town A saw the greatest increase in the percentage of people working in the manufacturing sector, which overtook the other sectors to employ most of the workers of the town. In town B, however, sales had the highest proportion of the workforce.

Looking at town A, we can see that in 1960, 40% of the employees in town A had a sales-related job, while the figures for manufacturing and services were lower, at 30% and 29%, respectively. In 2010, however, manufacturing surpassed the other two sectors to attract the highest proportion of workers (64%), whereas employment in sales and services saw a decline of 21% and 14%, respectively.

Turning to town B, sales attracted the majority of people, despite a drop from 70% in 1960 to 53% in 2010. Manufacturing and services, by contrast, saw rises in the proportion of employees of 15% and 2%, respectively.

(written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Bốn biểu đồ tròn so sánh sự phân phối việc làm trong ba lĩnh vực khác nhau ở thị trấn A và thị trấn B trong năm 1960 và 2010.

Nhìn chung, thị trấn A đã chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về tỷ lệ người làm việc trong lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực mà đã vượt qua các lĩnh vực khác để tuyển dụng hầu hết các công nhân của thị trấn. Tuy nhiên, tại thị trấn B, lĩnh vực bán hàng có tỷ lệ lực lượng lao động cao nhất.

Nhìn vào thị trấn A, chúng ta có thể thấy rằng vào năm 1960, 40% nhân viên ở thị trấn A có một công việc liên quan đến bán hàng, trong khi con số cho ngành sản xuất và dịch vụ thấp hơn, lần lượt là 30% và 29%. Tuy nhiên, trong năm 2010, ngành sản xuất đã vượt qua hai lĩnh vực còn lại để thu hút tỷ lệ lao động cao nhất (64%), trong khi đó, việc làm trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ đã giảm 21% và 14%.

Chuyển sang thị trấn B, lĩnh vực bán hàng đã thu hút phần lớn lực lượng lao động, mặc dù sụt giảm từ 70% năm 1960 xuống còn 53% vào năm 2010. Ngược lại, ngành sản xuất và dịch vụ đã tăng tỷ lệ nhân viên lần lượt là 15% và 2%.

Từ vựng hay

 • the distribution of employment in …
 • saw the greatest increase in
 • overtook …≈ surpass …
 • the figure for …
 • employment in …
 • the highest proportion of …
 • had a sales-related job
 • saw a decline of …
 • the majority of …
4.6/5 - (9 bình chọn)

12 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 1/2/2020”

  • Chào em, trong Writing Task 1 em có rất nhiều cách để gộp số liệu: em có thể có 2 body mỗi Body nói về 1 town, hoặc em có thể có 2 body, mỗi body nói về ngành nghề của cả hai town. Cách gộp như thế nào là do mình em nhé. Khi đã chọn được cách gộp phù hợp, điều quan trọng là làm sao để thể hiện số liệu/ thông tin 1 cách phù hợp nhất.

   Trả lời
 1. Bài viết hay, chi tiết. Từ vựng cho bài viết cũng tuyệt. Nhưng…font chữ chị dùng trong phần paraphrase (mở bài) tên gì vậy chị? Cảm ơn chị

  Trả lời
 2. Dear Huyền.
  Mình có mua phần mềm ielts bên bạn. Rất hay, các bước dạy rất rõ. Nhưng giờ mình có nhu cầu học viết và có giáo viên sữa lỗi bài viết. ( Mình là nhân viên văn phòng đi làm). Vậy bên Huyền có giúp được mình không? . Cảm ơn Huyền và mình chờ feedback từ bạn.

  Trả lời
   • Dear Huyền,
    Mình đang học 4 kỹ năng từ page, nay cũng muốn có nhu cầu học viết và được giáo viên sửa.
    Vui lòng feedback giúp.
    Thanks

    Trả lời
    • Dạ. Chị ơi đối với Writing mình sẽ có các giai đoạn như sau:

     GD1 – Mình cần nắm được mỗi Task có bao nhiêu dạng? Cách làm từng dạng như thế nào? Cấu trúc và từ vựng cơ bản và quan trọng nhất cho các dạng và các chủ đề chính ? –> Phần này khóa học sẽ hỗ trợ đắc lực cho mình.

     GD2 – Sau khi nắm được những gì ở giai đoạn 1 rồi, mình sẽ áp dụng những gì cô Huyền dạy trong khóa để đi phân tích Folder bài mẫu http://bit.ly/39doO04
     Phân tích để mình tích lũy thêm các ý tưởng và từ vựng cho các chủ đề khác. (Các bài mẫu đã được phân tích chi tiết cách viết từng phần, dịch chi tiết nên rất dễ hiểu).

     GD3 – Thực hành viết bài và gửi sửa. Về phần sửa bài, chị có thể liên hệ một số website hiện đang có gói sửa bài trả phí như:
     Tại Việt Nam:
     https://testuru.com/vi
     https://www.facebook.com/CornerIELTS/
     Nước ngoài
     https://www.ielts-blog.com/check-your-ielts-writing/
     https://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/essay-scoring-and-correction.html

     (Vì khối lượng công việc hiện tại nên cô Huyền không thể cung cấp dịch vụ này được chị nhé).

     Page cảm ơn chị nhiều ạ❤️

     Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon