IELTS Cambridge 18 Writing Task 1: Population in four Asian countries living in cities

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

The graph below gives information about the percentage of the population in four Asian countries living in cities from 1970 to 2020, with predictions for 2030 and 2040.

the percentage of the population in four Asian countries living in cities from 1970 to 2020
Source: Cambridge 18 Test 1

Mở bài

Để làm được mở bài trong IELTS Writing Task 1, chúng ta chỉ cần paraphrase lại đề. Với đề này chúng ta có thể paraphrase như sau:

The graph below gives information about the percentage of the population in four Asian countries living in cities from 1970 to 2020, with predictions for 2030 and 2040.

-> The line graph compares the urban populations of four countries between 1970 and 2020, with predicted figures for 2030 and 2024.

Tổng quan

Muốn viết được tổng quan ta cần nhìn vào bức tranh tổng thể của biểu đồ. Với biểu đồ đường, ta có thể hỏi mình những câu hỏi như:

  • Tất cả các đường có xu hướng chung nào?
  • Có đường nào có sự khác biệt nhất không?
  • Đường nào cao nhất/thấp nhất/tăng hay giảm mạnh nhất?

Với biểu đồ này ta thấy rằng:

  • Tất cả các đường đều có xu hướng tăng
  • Đường của Malaysia là tăng mạnh nhất

Vậy ta sẽ có một tổng quan như sau: Overall, projections show that all countries will witness a dramatic increase in the proportion of city residents, with Malaysia being expected to see the greatest growth.

Thân bài

In 1970, the percentages of urban inhabitants of the Philippines and Malaysia were roughly the same, at around 30%, compared to 20% for Thailand and 15% for Indonesia. Malaysia witnessed the most dramatic increase, with figures rising to nearly 75% by 2020. Indonesia overtook the other two to become the country with the second largest urban population, with nearly half of the total population living in cities in 2020. While the Philippines saw a drop in the proportion of urban residents between 1990 and 2010, Thailand’s figure rose steadily to nearly 30% by 2020.

By 2040, it is predicted that the urban populations of all these countries will grow, with Malaysia still top of the list, at nearly 85%, followed by Indonesia, at more than 60%. The figures for the other two countries are also expected to increase, but at a slower rate, with more than 55% of Filipinos and around 45% of Thai being projected to live in cities by 2040.

Bài mẫu

The line graph compares the urban populations of four countries between 1970 and 2020, with predicted figures for 2030 and 2024.

Overall, projections show that all countries will witness a dramatic increase in the proportion of city residents, with Malaysia being expected to see the greatest growth.

In 1970, the percentages of urban inhabitants of the Philippines and Malaysia were roughly the same, at around 30%, compared to 20% for Thailand and 15% for Indonesia. Malaysia witnessed the most dramatic increase, with figures rising to nearly 75% by 2020. Indonesia overtook the other two to become the country with the second largest urban population, with nearly half of the total population living in cities in 2020. While the Philippines saw a drop in the proportion of urban residents between 1990 and 2010, Thailand’s figure rose steadily to nearly 30% by 2020.

By 2040, it is predicted that the urban populations of all these countries will grow, with Malaysia still top of the list, at nearly 85%, followed by Indonesia, at more than 60%. The figures for the other two countries are also expected to increase, but at a slower rate, with more than 55% of Filipinos and around 45% of Thai being projected to live in cities by 2040.

(written by Huyen Nguyen, improved by David S. Wills)

Bài dịch

Biểu đồ đường so sánh dân số đô thị của bốn quốc gia từ năm 1970 đến năm 2020 với số liệu dự đoán cho năm 2030 và 2024.

Nhìn chung, các dự báo cho thấy tất cả các quốc gia sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ cư dân thành thị, trong đó Malaysia được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng lớn nhất.

Năm 1970, tỷ lệ dân thành thị của Philippines và Malaysia gần như nhau, khoảng 30%, so với 20% ở Thái Lan và 15% ở Indonesia. Malaysia chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ nhất, với con số tăng lên gần 75% vào năm 2020. Indonesia vượt qua hai quốc gia còn lại để trở thành quốc gia có dân số đô thị lớn thứ hai, với gần một nửa tổng dân số sống ở thành thị vào năm 2020. Trong khi Philippines chứng kiến tỷ lệ cư dân thành thị giảm từ năm 1990 đến năm 2010 thì tỷ lệ này ở Thái Lan lại tăng đều đặn lên gần 30% vào năm 2020.

Đến năm 2040, người ta dự đoán rằng dân số đô thị của tất cả các quốc gia này sẽ tăng lên, trong đó Malaysia vẫn đứng đầu danh sách với gần 85%, tiếp theo là Indonesia với hơn 60%. Số liệu của hai quốc gia còn lại cũng dự kiến sẽ tăng, nhưng với tốc độ chậm hơn, với hơn 55% người Philippines và khoảng 45% người Thái dự kiến sẽ sống ở các thành phố vào năm 2040.

Khóa học IELTS Writing Online

Nếu bạn đang cần tìm một khóa học IELTS Writing Online cho cả Task 1 và Task 2 với từng bài chia sẻ cách làm từng dạng chi tiết, bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Writing Online của Huyền tại đây nhé.

cambridge-18-test-1-population-in-four-asian-countries

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon