IELTS Speaking Part 2: Describe some food or drink that you learned to prepare

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

IELTS Speaking Part 2 Food

Describe some food or drink that you learned to prepare.

 • What it was
 • When you did it
 • Where you did it
 • How you learned to do it

And explain how you feel about learning to prepare this food or drink.

Outline

Đối với bài này Huyền outline 3 ý chính, và với 3 ý này Huyền có thể linh hoạt tạo thành một bài nói trong khoảng 2 phút.

ielts-speaking-describe-some-food-or-drink-you-learned-to-prepare
Đây là outline Huyền làm tại nhà cho bài này

Sample Answer

I’m going to talk about kombucha, which is a healthy drink I learned to make from my mother.

Why kombucha?

I used to drink lots of soft drinks and soda, even though I knew that these beverages are not good for me because they are loaded with added sugar and chemical preservatives. I’ve always wanted to find a healthier alternative, something refreshing but also healthy. I asked my mother and she told me that kombucha is a great alternative, and she taught me how to make delicious kombucha at home.

Ingredients

Making kombucha is pretty simple. All you need is

 • water
 • tea – I use organic black tea bags
 • sugar – I use organic cane sugar
 • scoby, which is a thick, rubbery and cloudy mass used in the fermentation of kombucha
 • and the last ingredient is starter liquid which contains the living bacteria and yeast needed to brew kombucha.

How to make kombucha

 • First, all you need to do is boil 4 cups of filtered water, then add 2 tea bags and ¾ of a cup of cane sugar to the hot liquid, and give it a quick stir to dissolve the sugar.
 • After around 10 minutes, remove the tea bags and add some cold water to bring the temperature down. Make sure the temperature is around 20 to 25 degrees Celsius because this is when scoby is most active.
 • Next, pour the cool tea into a jar, and add 2 cups of starter tea and the scoby.
 • Finally, cover the jar with a clean cloth and let it sit at room temperature in a shady spot, away from radiators, the oven and direct sunlight.

After around 5 or 6 days, you can start tasting your kombucha but at this time it’s quite sweet, so I usually leave it there for another 3 or 4 days so that the bacteria and yeast eat more of the sugar.

So kombucha is the delicious, refreshing and healthy drink that I want to talk with you about today.

Bài dịch

Tôi sẽ nói về kombucha, một loại đồ uống tốt cho sức khỏe mà tôi học cách làm từ mẹ tôi.

Tại sao lại là kombucha?

Tôi từng uống nhiều nước ngọt và soda, mặc dù tôi biết rằng những đồ uống này không tốt cho tôi vì chúng chứa nhiều đường và chất bảo quản hóa học. Tôi luôn muốn tìm một giải pháp thay thế lành mạnh hơn, một thứ gì đó sảng khoái nhưng cũng tốt cho sức khỏe. Tôi hỏi mẹ và mẹ nói với tôi rằng kombucha là một lựa chọn thay thế tuyệt vời và mẹ dạy tôi cách làm kombucha ngon tại nhà.

Thành phần

Làm kombucha khá đơn giản. Tất cả bạn cần là

 • nước
 • trà – tôi sử dụng túi trà đen hữu cơ
 • đường – tôi dùng đường mía hữu cơ
 • scoby, một khối dày, dẻo và đục được sử dụng trong quá trình lên men kombucha
 • và thành phần cuối cùng là trà đã lên men thành công chứa vi khuẩn sống và men cần thiết để ủ kombucha.

Cách làm kombucha

 • Đầu tiên, tất cả những gì bạn cần làm là đun sôi 4 cốc nước lọc, sau đó cho 2 túi trà và ¾ cốc đường mía vào nước nóng, khuấy nhanh để đường tan.
 • Sau khoảng 10 phút, lấy túi trà ra và thêm một ít nước lạnh để hạ nhiệt độ. Đảm bảo nhiệt độ khoảng 20 đến 25 độ C vì đây là lúc scoby hoạt động mạnh nhất.
 • Tiếp theo, đổ trà nguội vào bình, thêm 2 cốc trà đã lên men và scoby.
 • Cuối cùng, đậy nắp bình bằng một miếng vải sạch và để ở nhiệt độ phòng ở nơi râm mát, tránh xa bộ tản nhiệt, lò nướng và ánh nắng trực tiếp.
 • Sau khoảng 5 hoặc 6 ngày, bạn có thể bắt đầu thử kombucha nhưng lúc này nó khá ngọt nên tôi thường để thêm 3 hoặc 4 ngày nữa để vi khuẩn và nấm men ăn nhiều đường hơn.

Kombucha chính là thức uống thơm ngon, sảng khoái và tốt cho sức khỏe mà tôi muốn nói với bạn hôm nay.

Phần từ vựng

 • kombucha /kɑːmˈbuː.tʃə/ (n) = a drink made by allowing sweet tea, bacteria, and yeast (= a type of fungus) to ferment (= go through a process in which the sugar changes to acid, gas, or alcohol), that is thought to be good for your health
 • soft drink /ˌsɑːft ˈdrɪŋk/ (n) = a cold, usually sweet, drink that does not contain alcohol: nước ngọt
 • to be loaded with … = to contain a lot of something: chứa nhiều …
 • preservative /prɪˈzɜːrvətɪv/ (n) = a substance used to prevent food or wood from decaying (= being destroyed by natural processes): chất bảo quản
 • scoby /ˈskəʊ.bi/ (n) = stands for “symbiotic culture of bacteria and yeast,” is an ingredient used in the fermentation and production of kombucha. 
 • starter liquid = raw, healthy, aged kombucha that contains the living bacteria and yeast needed to brew kombucha: kombucha đã lên men thành công
 • brew something /bruː/ (v) = to make beer: ủ
 • dissolve /dɪˈzɑːlv/ (v) = to make a solid become part of a liquid: hòa tan
 • radiator /ˈreɪdieɪtər/ (n) = a hollow metal device for heating rooms. Radiators are usually connected by pipes through which hot water is sent: bộ tản nhiệt
 • bacteria /bækˈtɪriəm/ (n) = the simplest and smallest forms of life. Bacteria exist in large numbers in air, water and soil, and also in living and dead creatures and plants, and are often a cause of disease: vi khuẩn
 • yeast /jiːst/ (n) = a fungus used in making beer and wine, or to make bread rise: nấm men

Phần tự học tại nhà

Đây là bài học Huyền tự học tại nhà cho chủ đề này.

Huyền dùng vở B5 cho 4 kỹ năng mà Huyền mua TẠI ĐÂY
5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon