Từ vựng chủ đề Covid 19 dịch chi tiết

8 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Sau đây là một số từ vựng chủ đề Covid 19 kèm các thành ngữ về Illness/Heath mà bạn có thể áp dụng vào các bài IELTS WritingIELTS Speaking.

Từ vựng chủ đề Covid 19

 • the COVID-19 pandemic: đại dịch COVID-19
 • to be fully vaccinated: được tiêm chủng đầy đủ
 • confirmed COVID-19 cases: các trường hợp mắc Covid 19 đã được ghi nhận
 • to present an unprecedented challenge to …: đặt ra thách thức chưa từng có đối với  …
 • to be at risk of falling into extreme poverty: có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo khó cùng cực
 • to face an existential threat: đối mặt với một mối đe dọa tới sự tồn tại của con người
 • to earn an income during lockdowns: kiếm thu nhập trong thời gian phong tỏa
 • a lack of hospital beds: thiếu giường bệnh
 • to experience financial hardship: gặp khó khăn về tài chính
 • The Delta variant: Biến thể Delta
 • to be life-threatening: đe dọa tính mạng
 • to spread rapidly around the world: lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới
 • to develop severe breathing problems: tiến triển các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng
 • underlying medical conditions: bệnh nền
 • to cause a wide range of illnesses: gây ra nhiều loại bệnh
 • a global health crisis: một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu
 • to halt the spread of the virus: ngăn chặn sự lây lan của vi rút
 • to impose tighter restrictions on movement: áp đặt những hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc di chuyển/đi lại

Ảnh hưởng của Covid 19

 • to tip … back into extreme poverty: đưa … trở về sự nghèo khó cùng cực
 • loss of trade and tourism: tổn thất thương mại và du lịch
 • to negatively affect global economic growth: ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu
 • significant disruptions to education: gián đoạn đáng kể đối với giáo dục

Thành ngữ Health/illness

 • to be under the weather = feel slightly ill: cảm thấy không được khỏe
 • on your last legs = A person who is on their last legs is very tired or near to death: suy yếu cùng cực
 • to be out of sort = to be slightly ill: cảm thấy khó chịu trong người
 • you’re not your usual/normal self = you’re not looking or bahaving as you usually do: không bình thường như mọi ngày
 • off-colour = looking or feeling ill: có vẻ ốm yếu
 • feel/look like death warmed up = feel or look very ill or tired: nhìn rất mệt mỏi, nhợt nhạt
 • throw up = vomit: nôn mửa
 • keel over = fall over, especially when you feel ill: ngất đi
 • pass out = faint; lost consciousness for a short time: đột ngột bất tỉnh
 • wear off = (of a pain, feeling, or effect) gradually disappear or stop: (cơn đau, …) dần tan biến
 • com/go down with something = get one of the common illness: bị bệnh gì
 • go round = spread from person to person: lây lan
 • pick something up = catch an infectious illness: nhiễm bệnh …
 • take things/it easy = relax and avoid working hard or doing too much: nghỉ ngơi

Ví dụ từ vựng chủ đề Covid 19

 • Worldwide, over 13% of the population have been fully vaccinated against COVID-19, according to the data compiled by Google.

Trên toàn thế giới, hơn 13% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19, theo dữ liệu do Google tổng hợp.

 • Without the means to earn an income during lockdowns, many were unable to feed themselves and their families.

Không có phương tiện để kiếm thu nhập trong thời gian phong tỏa, nhiều người đã không thể nuôi sống bản thân và gia đình của họ.

 • Malaysian authorities imposed tighter restrictions on movement to try to halt the spread of the coronavirus.

Các nhà chức trách Malaysia đã áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc đi lại để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

 • The virus spread rapidly around the world, and the World Health Organization (WHO) declared a pandemic in March in 2020.

Virus lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là một đại dịch vào tháng 3 năm 2020.

 • The COVID-19 pandemic has led to a dramatic loss of human life worldwide and presents an unprecedented challenge to public health, food systems and the world of work.

Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng trên toàn thế giới và đặt ra thách thức chưa từng có đối với sức khỏe cộng đồng, hệ thống thực phẩm và thế giới việc làm.

4.4/5 - (18 bình chọn)

8 bình luận về “Từ vựng chủ đề Covid 19 dịch chi tiết”

  • Chào em, em có thể linh hoạt dùng cho cả 2 kỹ năng em nhé. Dựa vào ngữ cảnh em đang viết/nói mà mình chọn cụm phù hợp em nhé. Phần Thành ngữ chị thấy phù hợp hơn với Speaking, còn các cụm từ khác phù hợp với Writing Task 2 và Speaking Part 3 em nhé.

   Trả lời
  • Chào em, các từ vựng trên chị ghi chú lại được từ các bài báo trên các trang chị thường đọc: bbc, healthline, medicalnewstoday, … em nhé.

   Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon