5 lỗi sai phổ biến trong IELTS Writing Task 2

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Trong bài viết này Huyền xin chia sẻ 5 lỗi sai phổ biến trong IELTS Writing Task 2 mà chúng ta thường gặp nhất.

Như chúng ta đã biết, một bài IELTS Writing Task 2 được chấm dựa trên 4 tiêu chí:

 • Task Response (Viết đúng đề, không bị lạc đề, trả lời tất cả yêu cầu của đề, …)
 • Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc của câu/đoạn văn, sắp xếp các ý logic chưa, …)
 • Lexical Resources (Đa dạng từ vựng, sử dụng hợp lý từ vựng theo chủ đề, collocation, …)
 • Grammatical Range and Accuracy (Sử dụng đúng, đa dạng, hợp lý các chủ điểm ngữ pháp trong bài)

Thông thường những lỗi sai mà các bạn mắc phải sẽ thuộc về các tiêu chí này. Cụ thể sau đây là những lỗi sai mà chúng ta có thể dễ dàng mắc phải khi làm bài:

#1. Viết lạc đề

Đề bài IELTS Writing Task 2 có 2 phần chính:

 • Phần 1: Nêu vấn đề
 • Phần 2: Yêu cầu thí sinh làm gì đó (như nêu ý kiến cá nhân, nêu nguyên nhân/giải pháp cho vấn đề, …)

Nhiều bạn do đọc đề không kỹ nên không thực sự hiểu đề, hoặc không phân tích hết những yêu cầu của đề.

Ví dụ: Một đề mà nếu phân tích không kỹ chúng ta sẽ rất dễ làm sót ý

Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both these views and give your own opinion.

Dịch đề: Một số người nói rằng cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe cộng đồng là tăng số lượng các trang thiết bị thể thao. Tuy nhiên, một số người khác lại nói rằng việc này hầu như không có tác động gì lên sức khỏe cộng đồng và cần phải có các biện pháp khác. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Đề này có 2 ý chúng ta cần thảo luận là:

 • increasing the number of sports facilities would have little effect on public health
 • other measures are required

Nếu đọc không kỹ, chúng ta sẽ rất dễ bỏ lọt ý thứ nhất, và chỉ tập trung làm ý thứ 2.

Vậy nên, khi giám thị phát đề, chúng ta hãy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và đọc đề một cách cẩn thận đề hiểu thực sự đề nói về vấn đề gì và đề đưa ra bao nhiêu yêu cầu cho chúng ta.

#2. Sử dụng từ vựng không trang trọng

Văn phong của IELTS Writing Task 2 nghiêng về học thuật và trang trọng, do vậy việc sử dụng những từ vựng không trang trọng, thiên về văn nói có thể không giúp chúng ta đạt được mục tiêu điểm như kỳ vọng.

Sau đây là một số cách viết sử dụng từ vựng không trang trọng và các paraphrase chúng sao cho chúng trở nên học thuật hơn:

⊗⊗Lưu ý: Cách paraphrase bên dưới chỉ mang tính tham khảo, vì việc paraphrase như thế nào còn phụ thuộc vào ngữ cảnh của câu văn/ đoạn văn bạn đang viết nhé.

Từ vựng chưa được trang trọngParaphrase lại các từ đó
 • to be bad for …

Ví dụ: Smoking is bad for your health.

 • to be detrimental to …

Ví dụ: Smoking is detrimental for your health.

 • to be good for …

Ví dụ: Some teachers think that international student exchange would be good for all teenage school students.

 • to be beneficial for

Ví dụ: Some teachers think that international student exchange would be beneficial for all teenage school students.

 • We do not need to …

Ví dụ: In the modern world, we do not need to use animals for food, clothing or medicine.

 • It is no long necessary to …

Ví dụ: In the modern world, it is no longer necessary to use animals for food, clothing or medicine.

#3. Sử dụng từ không phù hợp ngữ cảnh, ghép từ sai

Một trong những lỗi sai phổ biến trong IELTS Writing Task 2 nữa là việc chúng ta dùng từ không đúng với ngữ cảnh của bài văn đang viết, hoặc ghép từ “đại”, cứ ghép đại từ này với từ kia mà không quan tâm tới chúng có phải collocation, phrasal verb, idiom, … hay không.

Sau đây là một số lỗi về việc ghép từ:

Ghép saiSửa lại
make my homeworkdo my homework
seriously affect to your healthseriously affect your health (không có giới từ “to”)

Để cải thiện vấn đề này, chúng ta hãy dành thêm thời gian học về collocation nhé.

#4. Copy từ vựng của đề thi

Một trong những cách làm mở bài IELTS Writing Task 2 đơn giản đó là chúng ta sẽ praphrase lại đề thi. Huyền đã viết một bài chi tiết về paraphrasing, bạn có thể tham khảo tại đây nhé. Nói đơn giản chúng ta cần tìm những cụm từ đồng nghĩa để thay thế những cụm từ đã có trên đề thi. Tuy nhiên, nhiều bạn vì không có đủ vốn từ vựng đồng nghĩa của chủ đề nào đó nên thay vì paraphrase lại đề, các bạn đã dùng lại khá nhiều cụm từ của đề.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần phân tích thật nhiều bài mẫu để tích lũy cho mình từ đồng nghĩa của các chủ đề khác nhau. Trên website Huyền đã đính kèm mục Paraphrasing trong đó Huyền tổng hợp những cụm từ đồng nghĩa theo chủ đề, bạn có thể tham khảo tại đây nhé.

#5. Lỗi sai ngữ pháp

Nói về lỗi sai ngữ pháp thì nhiều vô kể, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ rất dễ mắc các lỗi như mạo từ a/an/the, lỗi sử dụng thì, lỗi mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, …

Ví dụ 1: Lỗi sai cấu trúc với động từ

 • These punishments could help deter potential offenders and prevent people to re-offend.

Câu này sai cấu trúc “prevent”. Chúng ta có cấu trúc prevent somebody from doing somthing, do vậy ta cần sửa lại:

 • These punishments could help deter potential offenders and prevent people from re-offending.

Ví dụ 2: Lỗi sai trong cách dùng mệnh đề quan hệ

 • People live in conflict or war zones are often forced to leave their land and move to a new terrain where they might have difficulty making ends meet.

Câu trên động từ chính là are forced to …, còn mệnh đề trước đó đóng vai trò là chủ từ. Mệnh đề phía trước chính là mệnh đề quan hệ → dùng thiếu quan hệ từ.

Chúng ta sẽ sửa lại như sau:

 • People who live in conflict or war zones are often forced to leave their land and move to a new terrain where they might have difficulty making ends meet.

hoặc dùng cấu trúc rút gọn:

 • People living in conflict or war zones are often forced to leave their land and move to a new terrain where they might have difficulty making ends meet.

Ví dụ 3: Lỗi sai trong cách sử dụng giới từ

 • The first reason is that sitting in front of TV screens for too long is detrimental for children’s health.

Chúng ta có công thức detrimental to … → giới từ theo sau là “to”, sửa lại:

 • The first reason is that sitting in front of TV screens for too long is detrimental to children’s health.

Trên đây là 5 lỗi sai phổ biến trong IELTS Writing Task 2, chúng ta hãy ghi chú lại các lỗi sai này và cố gắng để ý tới chúng trong quá trình làm bài nhé.

Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon