IELTS Reading Bài tập True False Not Given 4

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Trước khi làm bài này, các bạn hãy làm các bài IELTS Reading True False Not Given 1, 2 3 nhé.

Bài tập IELTS Reading True False Not Given

Programmable plants

In electronics, even the most advanced computer is just a complex arrangement of simple, modular parts that control specific functions; the same integrated circuit might be found in an iPhone, or in an aircraft. Biologists are creating this same modularity in – wait for it – plants, by designing gene “circuits” that control specific plant characteristics – color, size, resistance to drought, you name it.

The relatively new, interdisciplinary field is synthetic biology – the design of genetic circuits, just like in electronics, that control different functions and can be easily placed in one organism or the next. Most of today’s synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast.
A CSU team led by June Medford, professor of biology, and Ashok Prasad, associate professor of chemical and biological engineering, is doing the same thing, but in the much more complex biological world of plants.

Are the following statements true, false, or not given in the text?

  1. The scientists are using a technique from electronics to control specific plant properties.
  2. Some synthetic biologists work with genetic circuits of mammals.
  3. Most of synthetic biologists work with mammals.

Bài giải IELTS Reading True False Not Given

Đáp án và giải thích chi tiết (bạn click vào link bên dưới để hiện đáp án nhé)

[showhide]

  1. The scientists are using a technique from electronics to control specific plant properties  (TRUE)

Các nhà khoa học sử dụng phương pháp từ điện tử học để kiểm soát những đặc tính của thực vật.

Đáp án nằm ở:

In electronics, even the most advanced computer is just a complex arrangement of simple, modular parts that control specific functions; the same integrated circuit might be found in an iPhone, or in an aircraft. Biologists are creating this same modularity in – wait for it – plants, by designing gene “circuits” that control specific plant characteristics…

Giải thích:

Trong điện tử học, kể cả những máy tính tiên tiến nhất là một loạt sự lắp ráp các thành phần mô đun cơ bản để điều khiển những chức năng nhất định. Các nhà sinh học đang tạo ra những mô-đun tương tự trong thực vật để kiểm soát đặc tính của chúng.

Như vậy có nghĩa là các nhà sinh học đang sử dụng phương pháp điện tử học để kiểm soát các đặc tính của thực vật. Do đó, đáp án là TRUE.

scientists = Biologists

are using a technique from electronics = are creating this same modularity

to control specific plant properties = control specific plant characteristics

  1. Some synthetic biologists work with genetic circuits of mammals. (NOT GIVEN)

(Một số nhà sinh học tổng hợp làm việc với các mạch di truyền của động vật có vú)

Đáp án nằm ở:

The relatively new, interdisciplinary field is synthetic biology – the design of genetic circuits, just like in electronics, that control different functions and can be easily placed in one organism or the next. Most of today’s synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast.

Giải thích: Chúng ta thấy đoạn này xuất hiện 1 vài từ khóa giống câu hỏi, nhưng lại không hề đề cập tới 1 vài nhà sinh học tổng hợp và động vật có vú. Chúng ta không biết được có phải 1 vài nhà sinh học này làm việc đó hay không. Do đó đáp án là NOT GIVEN.

  1. Most of synthetic biologists work with mammals. (FALSE)

(Phần lớn các nhà sinh học tổng hợp làm việc với động vật có vú)

Đáp án nằm ở:

Most of today’s synthetic biologists work with simple microorganisms, like E. coli or yeast.

Giải thích:

Trong bài nói rằng phần lớn các nhà sinh học tổng hợp làm việc với những sinh vật đơn giản, như khuẩn E.coli hoặc nấm men. Trong câu hỏi lại nói là họ làm việc với động vật có vú → mâu thuẫn. Do đó đáp án là FALSE.

KEYWORD TABLE & VOCAB

ielts-reading-true-false-not-given-4
Sau mỗi bài tập, các bạn nhớ rút ra bảng từ đồng nghĩa và bảng từ cần học nhé

[/showhide]

 

Các bạn hãy theo dõi websitefanpage để cập nhật thêm các bài tập và tài liệu về IELTS Reading True False Not Given nhé!

>>> Khóa học IELTS Reading Online

3.2/5 - (6 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon