IELTS Reading Bài tập True False Not Given 3

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Trước khi làm bài tập này, các bạn hãy xem IELTS Reading bài tập True False Not Given 1 và IELTS Reading bài tập True False Not Given 2 nhé.

Bài tập True False Not Given

Visions of the future

Humans have always speculated about what society may or should look like in the future and there is a long and honourable tradition of writers who have described their vision of the world in a future age. One possible division of these books is into utopias which paint a picture of an ideal society and dystopias in which the world is a much less desirable and often frightening place. Perhaps the most famous utopia remains Plato’s Republic, written around two and half thousand years ago, which is also partly a political manifesto proposing a form of government where philosophers kings rule in the interests of the many. In its day, this most undemocratic proposal was less controversial than it would be today, as there was a strong body of opinion in Athens that democracy was not a model form of government. While many today may find Plato’s vision unpleasant, his intention was otherwise and the book has the optimistic goal of showing how the ills of society could be cured. This optimism stands in stark contrast to George Orwell’s dystopian nightmare 1984. That book too presents a version of what society may look like in the future, but it has a quite different purpose: the aim of the book is to serve as a warning. The reader is meant to be shocked and horrified by the world of deception and tyranny it portrays, a world where the state authorities, in the form of Big Brother, have absolute control of every aspect of individuals’ lives and where truth is lost.

Are the following statements true, false, or not given in the text?

  1. The society proposed by Plato in The Republic is democratic.
  2. 1984 presents a pessimistic view of the future.
  3. George Orwell wrote 1984 as a warning against communism.

(Source: dcielts.com)

Bài giải True False Not Given

Đáp án và giải thích chi tiết (bạn click vào link bên dưới để hiện đáp án nhé)

[showhide]

1. The society proposed by Plato in The Republic is democratic. (FALSE)

           (Xã hội được đề xuất bởi Plato trong nền cộng hòa mang tính dân chủ.)

Đáp án nằm ở:

…Perhaps the most famous utopia remains Plato’s Republic, written around two and half thousand years ago, which is also partly a political manifesto proposing a form of government where philosophers kings rule in the interests of the many. In its day, this most undemocratic proposal….

Giải thích: Câu đầu nói về đề xuất của Plato, được viết vào khoảng 2500 năm trước. Câu 2 nói rằng đề xuất không dân chủ này –> Có nghĩa là đề xuất này không mang tính dân chủ. Do đó, đáp án là FALSE.

proposed = proposal

democratic >< undemocratic

2. 1984 presents a pessimistic view of the future. (TRUE)

             (Quyển sách 1984 thể hiện một viễn cảnh tương lai bi quan.)

Đáp án nằm ở:

…This optimism stands in stark contrast to George Orwell’s dystopian nightmare 1984…

Giải thích:

Câu trên có nghĩa là: Điều lạc quan này trái nghĩa hoàn toàn với quyển sách ác mộng năm 1984. Vậy suy ra, quyển sách này mang tính bi quan. Đáp án là TRUE.

3. George Orwell wrote 1984 as a warning against communism. (NOT GIVEN)

           (George Orwell viết quyển sách 1984 như 1 sự cảnh báo chống lại chủ nghĩa cộng sản.)

Đáp án nằm ở:

..This optimism stands in stark contrast to George Orwell’s dystopian nightmare 1984. That book too presents a version of what society may look like in the future, but it has a quite different purpose: the aim of the book is to serve as a warning…

Giải thích: Ta thấy đoạn này có chứa khá nhiều từ khóa trong câu hỏi, nhưng đáp án lại là NOT GIVEN. Tại sao?

Đoạn này có nói về quyển sách 1984 của George Orwell, có nói về việc quyển sách này có 1 sự cảnh báo gì đó, nhưng lại không hề đề cập đến thông tin chủ nghĩa cộng sản “communism” –> Do thiếu thông tin kết luận, nên đáp án là NOT GIVEN.

Từ câu hỏi này, chúng ta rút ra lưu ý: Đôi khi chúng ta tìm thấy nhiều từ khóa giống câu hỏi, chúng ta cứ nghĩ rằng câu đó đáp án sẽ là True hay False mà thôi, nhưng ta hãy để ý thật kỹ về tổng nghĩa cơ bản của câu hỏi nhé!!! Đừng chỉ dựa vào từ khóa! Từ khóa cho ta biết đoạn chứa đáp án, khi tìm được đoạn đó rồi, ta cần đọc kỹ để so sánh nghĩa cơ bản!!!

KEY TABLE & VOCAB

ielts-reading-bai-tap-true-false-not-given-3
Sau mỗi bài tập, các bạn nhớ rút ra bảng từ đồng nghĩa và bảng từ cần học nhé

[/showhide]

 

Các bạn hãy theo dõi websitefanpage để cập nhật thêm các bài tập và tài liệu về IELTS Reading True False Not Given nhé!

>>> Khóa học IELTS Reading Online

3.5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon