Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Online meetings

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Recent research has shown that business meetings and training are increasingly taking place online. What are the advantages and disadvantages of this?

Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các cuộc họp và đào tạo kinh doanh đang ngày càng diễn ra trực tuyến. Những lợi thế và bất lợi của điều này là gì?

MỞ BÀI

2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-2-online-business-meetings

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

The use of web conferencing systems to host online business meetings, training or webinars is increasingly popular. This trend has both benefits and drawbacks that will be discussed below.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-2-online-business-meetings-2

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

bai-mau-ielts-writing-task-2-online-business-meetings-3

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

In terms of the positive, widespread use of online video conferencing programs in business helps reduce costs for employee transportation, hotel accommodation and meals. The money saved could be better spent on more important aspects such as marketing, which brings in more potential customers. Another benefit is that web conferencing has made it much easier for businesses to stay in contact with their staff and clients in different locations around the world. This gives enterprises the golden opportunity to expand their business worldwide without worrying about the challenges and problems caused by the inability of their remote employees to attend the company’s meetings or training.

Regarding the negative, online business meetings or webinars require a reliable internet connection in order to be successfully conducted. A poor network connection could result in disrupted communication and misunderstanding, which could cause any company great damage. An online meeting affected by an unreliable internet connection, for example, could put a company at risk of losing a major contract if its foreign partner failed to understand the message it wanted to deliver. Another thing that needs to be mentioned is that setting up a high quality web conference system is costly for small or even medium-sized companies. It also costs a great deal in maintenance and in solving any technical problems that can occur at any time.

KẾT BÀI

Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

bai-mau-ielts-writing-task-2-online-business-meetings-4

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau:

In conclusion, despite such disadvantages, the growing popularity of online meetings has helped many businesses reduce some of their expenses and enter international markets more easily.

SAMPLE ANSWER

Bài mẫu đã được review bởi một giám khảo bản xứ nên bạn có thể yên tâm tải về làm tài liệu tham khảo nhé.

The use of web conferencing systems to host online business meetings, training or webinars is increasingly popular. This trend has both benefits and drawbacks that will be discussed below.

In terms of the positive, widespread use of online video conferencing programs in business helps reduce costs for employee transportation, hotel accommodation and meals. The money saved could be better spent on more important aspects such as marketing, which brings in more potential customers. Another benefit is that web conferencing has made it much easier for businesses to stay in contact with their staff and clients in different locations around the world. This gives enterprises the golden opportunity to expand their business worldwide without worrying about the challenges and problems caused by the inability of their remote employees to attend the company’s meetings or training.

Regarding the negative, online business meetings or webinars require a reliable internet connection in order to be successfully conducted. A poor network connection could result in disrupted communication and misunderstanding, which could cause any company great damage. An online meeting affected by an unreliable internet connection, for example, could put a company at risk of losing a major contract if its foreign partner failed to understand the message it wanted to deliver. Another thing that needs to be mentioned is that setting up a high quality web conference system is costly for small or even medium-sized companies. It also costs a great deal in maintenance and in solving any technical problems that can occur at any time.

In conclusion, despite such disadvantages, the growing popularity of online meetings has helped many businesses reduce some of their expenses and enter international markets more easily.

(written by Huyen Nguyen)

BÀI DỊCH

Việc sử dụng các hệ thống hội nghị web để tổ chức các cuộc họp kinh doanh, đào tạo hoặc hội thảo trực tuyến ngày càng phổ biến. Xu hướng này có cả lợi ích và nhược điểm sẽ được thảo luận dưới đây.

Về mặt tích cực, việc sử dụng rộng rãi các chương trình hội nghị video trực tuyến trong kinh doanh giúp giảm chi phí cho việc đi lại, chỗ ở khách sạn và các bữa ăn của nhân viên. Tiền tiết kiệm có thể được chi tiêu tốt hơn cho các khía cạnh quan trọng hơn như tiếp thị, mang lại nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Một lợi ích khác là hội thảo trên web đã giúp các doanh nghiệp dễ dàng liên lạc với nhân viên và khách hàng của họ ở các địa điểm khác nhau trên thế giới. Điều này mang lại cho các doanh nghiệp cơ hội vàng để mở rộng kinh doanh trên toàn thế giới mà không phải lo lắng về những thách thức và các vấn đề bị gây ra bởi việc nhân viên từ xa không thể tham dự các cuộc họp hoặc đào tạo của công ty.

Nói về mặt tiêu cực, các cuộc họp kinh doanh trực tuyến hoặc hội thảo trên web yêu cầu kết nối internet đáng tin cậy để được thực hiện thành công. Kết nối mạng kém có thể dẫn đến gián đoạn liên lạc và hiểu lầm, điều này có thể gây ra thiệt hại lớn cho bất kỳ công ty nào. Ví dụ, một cuộc họp trực tuyến bị ảnh hưởng bởi kết nối internet không đáng tin cậy có thể khiến công ty có nguy cơ mất hợp đồng lớn nếu đối tác nước ngoài không hiểu được thông điệp mà công ty muốn gửi tới. Một điều khác cần được đề cập là việc thiết lập một hệ thống hội nghị web chất lượng cao rất tốn kém cho các công ty nhỏ hoặc thậm chí công ty cỡ trung. Nó cũng tốn rất nhiều chi phí bảo trì và giải quyết các vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tóm lại, mặc dù có những bất lợi như vậy, sự phổ biến ngày càng tăng của các cuộc họp trực tuyến đã giúp nhiều doanh nghiệp giảm một số chi phí và tham gia thị trường quốc tế dễ dàng hơn.

Tải bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Khóa học IELTS Writing Online

Đánh giá bài viết

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon