IELTS Writing Task 1 Process – Coffee Production

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là phần bài mẫu và phần phân tích chi tiết cho một bài IELTS Writing Task 1 Process chủ đề Coffee Production.

The diagram below shows how coffee is produced and prepared for sale in supermarkets and shops.

ielts-writing-task-1-process-coffee-production

Mở bài IELTS Writing Task 1 Process

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-1-process-coffee-production-1

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh: The diagram illustrates various steps in the process of coffee production.

Tổng quan

Khoảng 1-2 câu – Quá trình này có tổng cộng bao nhiêu giai đoạn? Giai đoạn đầu và cuối gồm những hoạt động gì?

bai-mau-ielts-writing-task-1-process-coffee-production-2

Vậy là chúng ta sẽ có một tổng quan như sau: Overall, there are 11 stages in the coffee manufacturing process, beginning with the collection of coffee beans and ending at the packing stage.

Thân bài

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-1-process-coffee-production-3

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

bai-mau-ielts-writing-task-1-process-coffee-production-4

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

At the first stage of the process, coffee beans are picked by hand before being dried in the sun. The dried beans are then roasted, cooled quickly and put in a grinder where they become ground coffee. After that, it is mixed with hot water, and this mixture is then strained and frozen, ready for the next step.

At the following stage of the process, the grinder is used once again to grind the frozen liquid, which is then dried in a vacuum. At this point, the high temperature in the vacuum causes the water to evaporate, leaving only the ground coffee, which is put into different coffee containers. These coffee jars are delivered to shops and supermarkets, ready to be sold to consumers.

SAMPLE ANSWER

The diagram illustrates various steps in the process of coffee production.

Overall, there are 11 stages in the coffee manufacturing process, beginning with the collection of coffee beans and ending at the packing stage.

At the first stage of the process, coffee beans are picked by hand before being dried in the sun. The dried beans are then roasted, cooled quickly and put in a grinder where they become ground coffee. After that, the ground coffee is mixed with hot water, and this mixture is then strained and frozen, ready for the next step.

At the following stage of the process, the grinder is used once again to grind the frozen liquid, which is then dried in a vacuum. At this point, the high temperature in the vacuum causes the water to evaporate, leaving only the ground coffee, which is put into different coffee containers. These coffee jars are delivered to shops and supermarkets, ready to be sold to consumers.

(written by Huyen Nguyen)

BÀI DỊCH

Sơ đồ minh họa các bước khác nhau trong quá trình sản xuất cà phê.

Nhìn chung, có 11 giai đoạn trong quy trình sản xuất cà phê, bắt đầu với việc thu hái hạt cà phê và kết thúc ở giai đoạn đóng gói.

Ở giai đoạn đầu tiên của quy trình, hạt cà phê được hái bằng tay trước khi được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Hạt khô sau đó được rang, làm lạnh nhanh và cho vào máy xay nơi chúng trở thành cà phê xay. Sau đó, nó được trộn với nước nóng, và hỗn hợp này sau đó được lọc/ làm ráo nước và đông lạnh, sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Ở giai đoạn sau của quy trình, máy xay được sử dụng một lần nữa để nghiền chất lỏng đông lạnh, cái mà sau đó được sấy khô trong một cái máy chân không. Tại thời điểm này, nhiệt độ cao trong máy chân không làm cho nước bay hơi, chỉ còn lại cà phê xay, cái mà được đóng vào các hộp cà phê khác nhau. Những hộp cà phê này được chuyển đến các cửa hàng và siêu thị, sẵn sàng để bán cho người tiêu dùng.

Trên đây là phần phân tích cho một bài IELTS Writing Task 1 Process, Huyền mong rằng bài viết hữu ích với bạn nhé.

>>> Khóa học IELTS Writing Online

4.4/5 - (7 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon