Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 5/3/2020

10 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS Writing ngày 05/3/2020

Some people argue that job satisfaction is more important than job security, while others believe that they cannot always expect job satisfaction, and a permanent job is more important. Discuss both these views and give your own opinion.

Một số người cho rằng sự hài lòng trong công việc quan trọng hơn sự ổn định, an toàn trong công việc, trong khi những người khác tin rằng họ không thể luôn mong đợi sự hài lòng trong công việc, và một công việc lâu dài là quan trọng hơn. Thảo luận cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của riêng của bạn.

Dưới đây là phần phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 5/3/2020.

MỞ BÀI

2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

ielts-writing-task-2-ngay-5-3-2020-mo

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

It is argued by some that job security is not as important as how satisfied we feel with what we do, whereas others believe that we should do a job that frees us from unemployment stress and ensures we have a stable income. I am personally in favour of the viewpoint of the first group.

(Một số người cho rằng sự đảm bảo, ổn định trong công việc không quan trọng bằng việc chúng ta cảm thấy hài lòng như thế nào với những gì chúng ta đang làm, trong khi những người khác tin rằng chúng ta nên làm một công việc mà giúp giải phóng chúng ta khỏi căng thẳng của sự thất nghiệp và đảm bảo chúng ta có thu nhập ổn định. Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm của nhóm đầu tiên.)

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

ielts-writing-task-2-ngay-5-3-2020-outline

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

People who like the idea of doing a permanent job say that, in today’s cut-throat labour market where thousands of new graduates face unemployment annually, staying in the same job is a much safer choice than switching jobs to find job satisfaction. The combination of the increasingly competitive job market and the rising cost of living means that job security has become the most important consideration for job seekers. Many people experience temporary unemployment after quitting their previous jobs to look for new ones that offer a higher level of job satisfaction. For those who are primary breadwinners, this is a risky decision.

Despite the above arguments, I feel that we should never stop looking for jobs that make us happy and fulfilled. I personally believe that no matter how competitive the labour market is, there are always enough jobs for everyone. Spending several months or even a year seeking a rewarding job is much better than spending a lifetime stuck in a job that we are reluctant to do just because it is safe and stable. My grandfather, for example, has always regretted not following the photography career that he would have loved to have had; instead, he chose to be a teacher because of a stable monthly paycheck.

KẾT BÀI

ielts-writing-task-2-ngay-5-3-2020-ket

In conclusion, although some argue that a secure job is more important than a satisfying job, I am of the opinion that we should always look for a job that brings us happiness and fulfilment rather than stability.

(Tóm lại, mặc dù một số ý kiến ​​cho rằng một công việc an toàn quan trọng hơn một công việc khiến mình hài lòng, tôi cho rằng chúng ta hãy luôn tìm kiếm một công việc mang lại cho chúng ta hạnh phúc và sự thỏa mãn hơn là sự ổn định.)

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 5/3/2020

It is argued by some that job security is not as important as how satisfied we feel with what we do, whereas others believe that we should do a job that frees us from unemployment stress and ensures we have a stable income. I am personally in favour of the viewpoint of the first group.

People who like the idea of doing a permanent job say that, in today’s cut-throat labour market where thousands of new graduates face unemployment annually, staying in the same job is a much safer choice than switching jobs to find job satisfaction. The combination of the increasingly competitive job market and the rising cost of living means that job security has become the most important consideration for job seekers. Many people experience temporary unemployment after quitting their previous jobs to look for new ones that offer a higher level of job satisfaction. For those who are primary breadwinners, this is a risky decision.

Despite the above arguments, I feel that we should never stop looking for jobs that make us happy and fulfilled. I personally believe that no matter how competitive the labour market is, there are always enough jobs for everyone. Spending several months or even a year seeking a rewarding job is much better than spending a lifetime stuck in a job that we are reluctant to do just because it is safe and stable. My grandfather, for example, has always regretted not following the photography career that he would have loved to have had; instead, he chose to be a teacher because of a stable monthly paycheck.

In conclusion, although some argue that a secure job is more important than a satisfying job, I am of the opinion that we should always look for a job that brings us happiness and fulfilment rather than stability.

(witten by Nguyen Huyen)

Từ vựng

 • job security: sự đảm bảo, ổn định trong công việc
 • frees somebody from something: giải phóng ai đó khỏi cái gì
 • a stable income: thu nhập ổn định
 • today’s cut-throat labour market: thị trường lao động cạnh tranh gay gắt ngày nay
 • face unemployment: đối mặt với thất nghiệp
 • annually = every year: hàng năm
 • switching jobs: chuyển đổi công việc
 • the increasingly competitive job market: thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh
 • the most important consideration: sự cân nhắc quan trọng nhất
 • experience temporary unemployment: trải qua thất nghiệp tạm thời
 • a higher level of job satisfaction: mức độ hài lòng trong công việc cao hơn
 • primary breadwinners: trụ cột chính
 • a rewarding job = a satisfying job: một công việc khiến mình hài lòng
 • a stable monthly paycheck: mức lương ổn định hàng tháng

Bài dịch

Một số người cho rằng sự đảm bảo, ổn định trong công việc không quan trọng bằng việc chúng ta cảm thấy hài lòng như thế nào với những gì chúng ta đang làm, trong khi những người khác tin rằng chúng ta nên làm một công việc mà giúp giải phóng chúng ta khỏi căng thẳng của sự thất nghiệp và đảm bảo chúng ta có thu nhập ổn định. Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm của nhóm đầu tiên.

Những người thích ý tưởng làm một công việc lâu dài nói rằng, trong thị trường lao động cạnh tranh gay gắt ngày nay, nơi hàng ngàn sinh viên mới tốt nghiệp phải đối mặt với thất nghiệp hàng năm, không nhảy việc là lựa chọn an toàn hơn nhiều so với chuyển đổi công việc để tìm kiếm sự hài lòng trong công việc. Sự kết hợp giữa thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đồng nghĩa với việc sự đảm bảo, ổn định trong công việc đã trở thành sự cân nhắc quan trọng nhất đối với người tìm việc. Nhiều người trải qua thất nghiệp tạm thời sau khi bỏ công việc trước đây để tìm kiếm công việc mới mang lại mức độ hài lòng cao hơn. Đối với những người là trụ cột chính, đây là một quyết định rủi ro.

Bất chấp những lập luận trên, tôi cảm thấy rằng chúng ta đừng bao giờ ngừng tìm kiếm những công việc khiến chúng ta hạnh phúc và mãn nguyện. Cá nhân tôi tin rằng dù thị trường lao động có cạnh tranh đến đâu, luôn có đủ việc làm cho mọi người. Dành vài tháng hoặc thậm chí một năm để tìm kiếm một công việc khiến mình hài lòng sẽ tốt hơn nhiều so với việc dành cả đời bị mắc kẹt trong một công việc mà chúng ta miễn cưỡng làm chỉ vì nó an toàn và ổn định. Chẳng hạn, ông tôi luôn hối hận vì không theo nghề nhiếp ảnh mà ông từng yêu thích; thay vào đó, ông chọn làm giáo viên vì mức lương ổn định hàng tháng.

Tóm lại, mặc dù một số ý kiến ​​cho rằng một công việc an toàn quan trọng hơn một công việc khiến mình hài lòng, tôi cho rằng chúng ta hãy luôn tìm kiếm một công việc mang lại cho chúng ta hạnh phúc và sự thỏa mãn hơn là sự ổn định.

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 5/3/2020 được phân tích chi tiết, mong rằng bài viết sẽ hữu ích với bạn nhé.

4.1/5 - (19 bình chọn)

10 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 5/3/2020”

 1. chị ơi em nghĩ là trong writing task 2 khi mình lấy example thì ko đc lấy ví dụ cá nhân, mà phải viết dưới góc nhìn thứ 3 chứ ạ. trong bài này chị lại lấy example về grandfather ạ?

  Trả lời
 2. Sau này em có tốt lên được hay k là team chị đấy chị iu…em bây giờ đang tự mày mò học nhưng lại cần học nhanh muốn đăng ký học cùng chị nhưng trước đó đã từng đăng ký một khoá học của một cô lừa đảo gần đây nên em không đủ điều kiện nữa …chắc chị cũng đã biết cô ấy rồi..nên em rất cảm ơn những đóng góp to lớn của chị đã giúp được những người như em và nhiều bạn khác….thanks a lot🥺😭

  Trả lời
 3. To meet the growing needs of food for the increasing population, country should make use of genetically engineered foods. However, some people believe that GM foods are not only unhealthy but affect the nature too. Do you agree or disagree about this?
  Đề trong trường hợp này paraphrase thế nào ạ?

  Trả lời
 4. Cảm ơn Huyền, bài viết rất hay và hữu ích. Mình có chút góp ý nho nhỏ là nếu có thêm thời gian, Huyền có thể làm video giải đề được không? Vì mình đọc bài mẫu của Huyền và nếu xem thêm video Huyền giải thích như phần Vocabulary thì mình sẽ nhớ lâu và hiểu bài hơn nữa. Thân ái <3

  Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon