Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 7/3/2020

14 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 7/3/2020

The bar chart shows the percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010.

Xem thêm: 

de-thi-ielts-writing-ngay-7-3-2020

Sau đây là phần phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 7/3/2020.

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

ielts-writing-task-1-ngay-7-3-2020-intro

→ Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

The bar chart compares four different countries in terms of the proportion of young people entering higher education in three years, 2000, 2005 and 2010.

(Biểu đồ cột so sánh bốn quốc gia khác nhau về tỷ lệ người trẻ tuổi vào giáo dục bậc đại học trong ba năm, 2000, 2005 và 2010.)

TỔNG QUAN

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc điểm nổi bật nhất/ chính nhất trong biểu đồ.

ielts-writing-task-1-ngay-7-3-2020-overviewOverall, of the four countries, country D had the highest percentage of young people enrolling in higher education in all three years, while participation levels in country B were lowest. In addition, countries A and D experienced the greatest increase in young people’s participation in higher education.

(Nhìn chung, trong ba quốc gia, quốc gia D có tỷ lệ người trẻ đăng ký vào giáo dục bậc đại học cao nhất trong cả ba năm, trong khi mức độ tham gia ở quốc gia B là thấp nhất. Ngoài ra, các quốc gia A và D đã trải qua sự gia tăng lớn nhất trong tỷ lệ người trẻ tham gia giáo dục đại học.)

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

ielts-writing-task-1-ngay-7-3-2020-outlineTHÂN BÀI HOÀN CHỈNH

Looking first at countries A and D, in 2000, 60% of young people in country D entered university education, while the figure for country A was much lower, at only about 38%. A decade later, these figures rose significantly to 80% and around 59%, respectively.

Turning to the two remaining nations, we can see that, in country C, young people’s university participation rose slightly by 2%, from 50% in 2000 to 52% in 2010. The figure for country B, by contrast, remained at 40% over the period shown, despite a small drop of 2%, down to 38% in 2005.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 7/3/2020

The bar chart compares four different countries in terms of the proportion of young people entering higher education in three years, 2000, 2005 and 2010.

Overall, of the four countries, country D had the highest percentage of young people enrolling in higher education in all three years, while participation levels in country B were lowest. In addition, countries A and D experienced the greatest increase in young people’s participation in higher education.

Looking first at countries A and D, in 2000, 60% of young people in country D entered university education, while the figure for country A was much lower, at only about 38%. A decade later, these figures rose significantly to 80% and around 59%, respectively.

Turning to the two remaining nations, we can see that, in country C,young people’s university participation rose slightly by 2%, from 50% in 2000 to 52% in 2010. The figure for country B, by contrast, remained at 40% over the period shown, despite a small drop of 2%, down to 38% in 2005.

(written by Nguyen Huyen)

Từ vựng

 • the proportion of = the percentage of: tỷ lệ
 • participation levels: mức độ tham gia
 • experience the greatest increase: trải qua sự gia tăng lớn nhất
 • remained at …: vẫn ở mức …
 • over the period shown: trong khoảng thời gian được đưa ra
 • a small drop of …: sự giảm nhỏ …

Bài dịch

Biểu đồ cột so sánh bốn quốc gia khác nhau về tỷ lệ người trẻ tuổi vào giáo dục bậc đại học trong ba năm, 2000, 2005 và 2010.

Nhìn chung, trong ba quốc gia, quốc gia D có tỷ lệ người trẻ đăng ký vào giáo dục bậc đại học cao nhất trong cả ba năm, trong khi mức độ tham gia ở quốc gia B là thấp nhất. Ngoài ra, các quốc gia A và D đã trải qua sự gia tăng lớn nhất trong tỷ lệ người trẻ tham gia giáo dục đại học.

Nhìn vào các quốc gia A và D, năm 2000, 60% người trẻ ở quốc gia D đã vào giáo dục đại học, trong khi con số của quốc gia A thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 38%. Một thập kỷ sau, những con số này tăng đáng kể lên 80% và khoảng 59%, tương ứng.

Chuyển sang hai quốc gia còn lại, chúng ta có thể thấy rằng, ở quốc gia C, sự tham gia vào đại học của những người trẻ tuổi tăng nhẹ 2%, từ 50% năm 2000 lên 52% vào năm 2010. Ngược lại, con số của quốc gia B vẫn ở mức 40% trong khoảng thời gian được đưa ra, mặc dù sự giảm nhẹ 2%, xuống còn 38% trong năm 2005.

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 7/3/2020 được phân tích chi tiết, mong rằng bài viết sẽ hữu ích với bạn nhé.

4.7/5 - (15 bình chọn)

14 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 7/3/2020”

  • Dạ, trước khi đăng lên web/fanpage, các bài mẫu của cô Huyền đã được chấm bởi thầy bản xứ và band 8 ạ.

   Trả lời
 1. Huyền ơi, chị hỏi này chỗ này: Overall, of the three countries, country D had the highest percentage of young people enrolling in higher education in all three years, while participation levels in country B were lowest. => có cần ‘the’ không > were the lowest?

  Trả lời
 2. chị ơi theo em nghĩ chỗ ” while paticipation levels in country B were lowest” sẽ là “were the lowest”.
  chị có thể giải thích giúp em chỗ đó được không ạ? em cảm ơn!

  Trả lời
  • Chào em, trong trường hợp này “lowest” hay “the lowest” đều được em nhé. Em có thể xem thêm phần này trong sách Advanced Grammar In Use của Cambridge em nhé.

   Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon