Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Artificial intelligence

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người tin rằng những sự phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ có ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của chúng ta trong tương lai gần. Ngược lại, những người khác lại lo lắng rằng chúng tra không được chuẩn bị cho một thế giới nơi mà máy tính thông minh hơn con người. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

MỞ BÀI

2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-2-artificial-intelligence

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

It is argued that advances in artificial intelligence (AI) will bring a range of benefits in the foreseeable future. Others, however, fear that we are not equipped with the skills and experience needed to deal with computers or other technological devices that are becoming smarter than us. I personally agree with the first group.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-2-artificial-intelligence-02

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

bai-mau-ielts-writing-task-1-artificial-intelligence-03

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

On the one hand, the main reason why some people think that AI might become a threat to human survival is that intelligent machines may become so smart that they could take control of humans one day in the future. Robots and machines might be able to make their own decisions without being given the permission of humans. Without the necessary knowledge, skills and experience, we might become their slaves. This could also lead to a war between humans and intelligent machines, posing a serious threat to the entire world.

On the other hand, I would agree with those who think that developments in the field of AI will have beneficial effects on our lives in the not so distant future. For example, thanks to breakthroughs in satellite and spacecraft technologies, scientists will be able to make more precise predictions about extreme events, such as asteroid collisions or violent storms, which might threaten life on earth. Another example is that advances in automobile technology would help curb traffic congestion and improve road safety. Driverless cars and surveillance cameras would greatly contribute to minimising traffic accidents and traffic offences.

KẾT BÀI

Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

bai-mau-ielts-writing-task-2-artificial-intelligence-4

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau:

In conclusion, although some people are worried about the threats that AI will cause to the world, I personally believe that developments in this technology will bring huge benefits to our lives.

SAMPLE ANSWER

Bài mẫu đã được review bởi một giám khảo bản xứ nên bạn có thể yên tâm tải về làm tài liệu tham khảo nhé.

It is argued that advances in artificial intelligence (AI) will bring a range of benefits in the foreseeable future. Others, however, fear that we are not equipped with the skills and experience needed to deal with computers or other technological devices that are becoming smarter than us. I personally agree with the first group.

On the one hand, the main reason why some people think that AI might become a threat to human survival is that intelligent machines may become so smart that they could take control of humans one day in the future. Robots and machines might be able to make their own decisions without being given the permission of humans. Without the necessary knowledge, skills and experience, we might become their slaves. This could also lead to a war between humans and intelligent machines, posing a serious threat to the entire world.

On the other hand, I would agree with those who think that developments in the field of AI will have beneficial effects on our lives in the not so distant future. For example, thanks to breakthroughs in satellite and spacecraft technologies, scientists will be able to make more precise predictions about extreme events, such as asteroid collisions or violent storms, which might threaten life on earth. Another example is that advances in automobile technology would help curb traffic congestion and improve road safety. Driverless cars and surveillance cameras would greatly contribute to minimising traffic accidents and traffic offences.

In conclusion, although some people are worried about the threats that AI will cause to the world, I personally believe that developments in this technology will bring huge benefits to our lives.

(written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Có ý kiến cho rằng những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang lại một loạt lợi ích trong tương lai gần. Tuy nhiên, những người khác sợ rằng chúng ta không được trang bị các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đối phó với máy tính hoặc các thiết bị công nghệ khác đang trở nên thông minh hơn chúng ta. Cá nhân tôi đồng ý với nhóm đầu tiên.

Một mặt, lý do chính khiến một số người nghĩ rằng AI có thể trở thành mối đe dọa cho sự sống còn của con người là máy móc thông minh có thể trở nên thông minh đến mức chúng có thể kiểm soát con người một ngày nào đó trong tương lai. Robot và máy móc có thể tự đưa ra quyết định mà không cần sự cho phép của con người. Nếu không có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết, chúng ta có thể trở thành nô lệ của chúng. Điều này cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến giữa con người và máy móc thông minh, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho toàn thế giới.

Mặt khác, tôi sẽ đồng ý với những người nghĩ rằng sự phát triển trong lĩnh vực AI sẽ có tác dụng có lợi cho cuộc sống của chúng ta trong một tương lai không xa. Ví dụ, nhờ những đột phá trong công nghệ vệ tinh và tàu vũ trụ, các nhà khoa học sẽ có thể đưa ra dự đoán chính xác hơn về các sự kiện nguy hiểm, như va chạm tiểu hành tinh hoặc siêu bão, có thể đe dọa sự sống trên trái đất. Một ví dụ khác là những tiến bộ trong công nghệ ô tô sẽ giúp hạn chế tắc nghẽn giao thông và cải thiện an toàn đường bộ. Xe không người lái và camera giám sát sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông và vi phạm giao thông.

Tóm lại, mặc dù một số người lo lắng về các mối đe dọa mà AI sẽ gây ra cho thế giới, cá nhân tôi tin rằng sự phát triển trong công nghệ này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cuộc sống của chúng ta.

Tải bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Khóa học IELTS Writing Online

4.1/5 - (9 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon