Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing 05/01/2019

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS 05/01/2019

In the modern world, it is no longer necessary to use animals for food, clothing or medicine. To what extent do you agree or disagree?

Trong thế giới hiện đại, không cần thiết phải sử dụng động vật cho thực phẩm, quần áo hay thuốc trong y tế. Bạn đồng ý hay không?

MỞ BÀI

2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-cho-de-thi-ielts-writing-05-01-2019

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

It is believed that these days, thanks to various advances and breakthroughs in science and technology, we no longer need to use products from animals, such as food, clothing items or even medicine. I completely agree with this idea.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-cho-de-thi-ielts-writing-05-01-2019-2

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

bai-mau-cho-de-thi-ielts-writing-05-01-2019-3

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

Many studies show that a plant-based diet not only provides sufficient nutrients for our body to function normally, but also helps us prevent various potential health issues such as diabetes, high blood pressure or heart attacks. My grandfather is a good case in point. He has been a vegetarian for over 60 years and he is still in good health at the age of 80. In terms of clothing, I strongly believe that it is not necessary to sacrifice an animal’s life for a jacket or a dress. These days, artificial fur and high-quality synthesised fabric are being used to replace animals’ fur or other body parts.

Animal testing has played an essential role in the medical field. In recent years, however, with the development of technology, we can replace animal experimentations with sophisticated computer programs that could provide more accurate results. For instance, computer-based testing has been used to test the safety of new drugs or cancer treatments and has proved effective. It is, therefore, no longer necessary to use animals for new medicine testing or treatments.

KẾT BÀI

Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

bai-mau-cho-de-thi-ielts-writing-05-01-2019-4

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau:

In conclusion, for the reasons mentioned above, I believe that products made by killing animals such as food, clothing or medicine are no longer necessities due to the fact that they can be replaced by vegetarian food, artificial clothing materials or computer simulations.

SAMPLE ANSWER

Bài mẫu đã được review bởi một giám khảo bản xứ nên bạn có thể yên tâm tải về làm tài liệu tham khảo nhé.

It is believed that these days, thanks to various advances and breakthroughs in science and technology, we no longer need to use products from animals, such as food, clothing items or even medicine. I completely agree with this idea.

Many studies show that a plant-based diet not only provides sufficient nutrients for our body to function normally, but also helps us prevent various potential health issues such as diabetes, high blood pressure or heart attacks. My grandfather is a good case in point. He has been a vegetarian for over 60 years and he is still in good health at the age of 80. In terms of clothing, I strongly believe that it is not necessary to sacrifice an animal’s life for a jacket or a dress. These days, artificial fur and high-quality synthesised fabric are being used to replace animals’ fur or other body parts.

Animal testing has played an essential role in the medical field. In recent years, however, with the development of technology, we can replace animal experimentations with sophisticated computer programs that could provide more accurate results. For instance, computer-based testing has been used to test the safety of new drugs or cancer treatments and has proved effective. It is, therefore, no longer necessary to use animals for new medicine testing or treatments.

In conclusion, for the reasons mentioned above, I believe that products made by killing animals such as food, clothing or medicine are no longer necessities due to the fact that they can be replaced by vegetarian food, artificial clothing materials or computer simulations.

(written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Người ta tin rằng ngày này, nhờ những tiến bộ và đột phá khác nhau trong khoa học và công nghệ, chúng ta không còn cần phải sử dụng các sản phẩm từ động vật, như thực phẩm, mặt hàng quần áo hay thậm chí là thuốc. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến ​​này.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống từ thực vật không chỉ cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta hoạt động bình thường mà còn giúp chúng ta ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác nhau như tiểu đường, huyết áp cao hoặc đau tim. Ông tôi là một trường hợp điển hình. Ông đã ăn chay hơn 60 năm và ông vẫn có sức khỏe tốt ở tuổi 80. Về mặt quần áo, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng không cần thiết phải hy sinh mạng sống của một con vật cho một cái áo khoác hoặc váy. Ngày nay, lông nhân tạo và vải tổng hợp chất lượng cao đang được sử dụng để thay thế cho  lông thú hoặc các bộ phận cơ thể khác của chúng.

Thử nghiệm trên động vật đã đóng một vai trò thiết yếu trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ, chúng ta có thể thay thế các thí nghiệm trên động vật bằng các chương trình máy tính tinh vi có thể cung cấp kết quả chính xác hơn. Ví dụ, thử nghiệm dựa trên máy tính đã được sử dụng để kiểm tra sự an toàn của các loại thuốc mới hoặc phương pháp điều trị ung thư và đã chứng minh hiệu quả. Do đó, không còn cần thiết phải sử dụng động vật để thử nghiệm hoặc điều trị y học.

Tóm lại, vì những lý do nêu trên, tôi tin rằng các sản phẩm được tạo ra bằng cách giết động vật như thực phẩm, quần áo hoặc thuốc không còn cần thiết do thực tế là chúng có thể được thay thế bằng thực phẩm chay, vật liệu quần áo nhân tạo hoặc các mô hình mô phỏng trên máy tính.

Tải bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Khóa học IELTS Writing Online

5/5 - (2 bình chọn)

2 bình luận về “Bài mẫu cho đề thi IELTS Writing 05/01/2019”

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon