Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Parenting courses

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

As parents, they should be required to attend parenting courses every year to bring up their children well and give them a better environment for growth. To what extent do you agree or disagree?

MỞ BÀI

2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

bai-mau-ielts-writing-task-2-parenting-courses-1

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

One of parents’ most important responsibilities is perhaps taking good care of their offspring. It is believed that it should be compulsory for all mums and dads to take parenting courses so that they are better prepared for parenthood. While I accept that such classes are beneficial, I do not agree that they should be mandatory.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

bai-mau-ielts-writing-task-2-parenting-courses-2

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

bai-mau-ielts-writing-task-2-parenting-courses-3

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

On the one hand, parents would benefit a great deal from parenting classes. First, such courses provide mothers and fathers with in-depth knowledge about how to raise a kid at different developmental stages. Parents who decide to take parenting courses will have a better understanding of their children’s needs; hence, they can take the best care of them. Second, mums and dads in parenting classes are equipped with basic medical training to deal with emergency situations more effectively. For instance, first aid training teaches parents what to do if their child has a high fever or a breathing issue.

Despite such benefits of taking part in parenting courses or workshops, I believe that they should not be compulsory. This is because many parents, especially those who struggle financially, have to work overtime, in the evenings or even at weekends, just to make ends meet. Forcing them to attend those classes would adversely affect their work and their lives. Therefore, I think that parents should be free to decide whether or not they want to participate in those courses instead of being forced to do so.

KẾT BÀI

Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

bai-mau-ielts-writing-task-2-parenting-courses-4

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau:

In conclusion, in spite of some benefits that parenting classes offer, I believe that they should be optional rather than compulsory.

SAMPLE ANSWER

Bài mẫu đã được review bởi một giám khảo bản xứ nên bạn có thể yên tâm tải về làm tài liệu tham khảo nhé.

One of parents’ most important responsibilities is perhaps taking good care of their offspring. It is believed that it should be compulsory for all mums and dads to take parenting courses so that they are better prepared for parenthood. While I accept that such classes are beneficial, I do not agree that they should be mandatory.

On the one hand, parents would benefit a great deal from parenting classes. First, such courses provide mothers and fathers with in-depth knowledge about how to raise a kid at different developmental stages. Parents who decide to take parenting courses will have a better understanding of their children’s needs; hence, they can take the best care of them. Second, mums and dads in parenting classes are equipped with basic medical training to deal with emergency situations more effectively. For instance, first aid training teaches parents what to do if their child has a high fever or a breathing issue.

Despite such benefits of taking part in parenting courses or workshops, I believe that they should not be compulsory. This is because many parents, especially those who struggle financially, have to work overtime, in the evenings or even at weekends, just to make ends meet. Forcing them to attend those classes would adversely affect their work and their lives. Therefore, I think that parents should be free to decide whether or not they want to participate in those courses instead of being forced to do so.

In conclusion, in spite of some benefits that parenting classes offer, I believe that they should be optional rather than compulsory.

(written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của cha mẹ có lẽ là chăm sóc tốt con cái của họ. Người ta tin rằng tất cả người mẹ và người cha nên tham gia các khóa học nuôi dạy con cái để họ được chuẩn bị tốt hơn cho việc làm cha mẹ. Mặc dù tôi chấp nhận rằng các lớp như vậy là có lợi, tôi không đồng ý rằng chúng nên mang tính bắt buộc.

Một mặt, phụ huynh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các lớp nuôi dạy con cái. Đầu tiên, các khóa học như vậy cung cấp cho các bà mẹ và ông bố kiến ​​thức chuyên sâu về cách nuôi dạy một đứa trẻ ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Phụ huynh quyết định tham gia các khóa học nuôi dạy con cái sẽ hiểu rõ hơn về nhu cầu của con cái họ; do đó, họ có thể chăm sóc tốt nhất cho chúng. Thứ hai, mẹ và cha trong các lớp nuôi dạy con được trang bị huấn luyện y tế cơ bản để đối phó với các tình huống khẩn cấp hiệu quả hơn. Ví dụ, đào tạo sơ cứu dạy cho cha mẹ phải làm gì nếu con bị sốt cao hoặc khó thở.

Mặc dù có những lợi ích như vậy khi tham gia các khóa học hoặc hội thảo về nuôi dạy con cái, tôi tin rằng chúng không nên mang tính bắt buộc. Điều này là do nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người khó khăn về tài chính, phải làm thêm giờ, vào buổi tối hoặc thậm chí vào cuối tuần, chỉ để kiếm đủ sống. Buộc họ tham gia các lớp học đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và cuộc sống của họ. Do đó, tôi nghĩ rằng phụ huynh nên được tự do quyết định liệu họ có muốn tham gia vào các khóa học đó hay không thay vì bị buộc phải làm như vậy.

Tóm lại, mặc dù có một số lợi ích mà các lớp nuôi dạy con mang lại, tôi tin rằng chúng nên mang tính tùy chọn thay vì bắt buộc.

Tải bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Khóa học IELTS Writing Online

5/5 - (5 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon