Bài mẫu IELTS Writing 8.0 ngày 5/5/2018 phân tích chi tiết

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS Writing 5/5/2018

These days people in some countries are living in a “throwaway” society which means people use things in a short time then throw them away. What are its causes and what impacts can it have?

Dịch đề: Ngày nay người dân ở một số quốc gia đang sống trong một “xã hội bỏ đi” nghĩa là người ta sử dụng đồ đạc trong một thời gian ngắn sau đó vứt chúng đi. Nguyên nhân và ảnh hưởng mà xã hội này gây ra?

Tất cả bài mẫu Huyền đăng trên website đều đã được chấm bởi 1 examiner bên Anh để đảm bảo chất lượng.

Bài mẫu band 8.0

The topic of “throwaway society” has been discussed in recent years. In this society, people tend to throw away their old items regardless of whether or not they still work and purchase the latest version of things. This essay will look at some primary reasons for this phenomenon and the adverse impacts that it could have on individuals and the environment.

There are several causes of the throwaway society and I think advertising could be the first culprit. Advertisements encourage people to purchase goods and services that they do not really need by delivering a message that possessing the latest version of an item could improve a person’s self-image, confidence and even social status. For example, many of today’s teenagers spend nearly $1,500 buying iPhone X to show that they are wealthy and fashionable even though their old phones are still in good condition and perfectly functional. Another cause is mass production of non-durable goods which are often used once and thrown away. These products are much cheaper and more convenient than durable ones, hence, attract a large number of customers.

Individuals living in the throwaway society could suffer a great deal. They could easily get into serious debt if they get into the habit of buying the latest, novelty items. Many teens are being burdened with thousands of dollars in credit card debt for their unnecessary purchases, which could lead to depression and anxiety. Environmental degradation is another problem facing the throwaway society. Due to excessive production of disposable goods, huge amounts of hazardous waste are being discharged into the environment, which directly contaminates soil and water.

In conclusion, there are various factors leading to the advent of our throwaway society and increasing consumer debt and environmental damage are the two major problems which result from this society.

(299 words, written by Nguyen Huyen, Band 8.0)

Các cụm từ đồng nghĩa (Synonyms)

 • things = goods and services = products
 • mass production of non-durable goods = excessive production of disposable goods
 • purchase the latest version of things = possessing the latest version of an item = buying the latest, novelty items
 • environmental degradation = environmental damage
 • some primary reasons for this phenomenon = several causes of the throwaway society = various factors leading to the advent of our throwaway society
 • the adverse impacts that it could have = the two major problems which result from this society
 • improve a person’s self-image, confidence and even social status = show that they are wealthy and fashionable
 • purchase goods and services that they do not really need = their unnecessary purchases
 • easily get into serious debt = increasing consumer debt

Các cụm từ, cấu trúc hay

 • regardless of…: không kể đến, bất kể
 • phenomenon (n): hiện tượng
 • culprit (n): thủ phạm
 • encourage somebody to V: khuyến khích ai đó làm gì
 • deliver a message that…: gửi thông điệp rằng…
 • improve a person’s self-image: cải thiện hình ảnh cá nhân
 • social status: địa vị xã hội
 • to be in good condition: trong tình trạng tốt
 • to be perfectly functional: hoàn toàn hoạt động tốt
 • mass production of…: việc sản xuất hàng loạt
 • non-durable = disposable (adj): sử dụng trong thời gian ngắn, không bền
 • suffer a great deal = suffer a lot: chịu đựng rất nhiều
 • get into serious debt: mắc nợ nghiêm trọng
 • get into the habit of…: có thói quen…
 • depression and anxiety: trầm cảm và lo âu
 • environmental degradation: suy thoái môi trường
 • hazardous waste: chất thải nguy hại
 • to be discharged into…: bị thải ra
 • contaminate…: làm ô nhiễm
 • result from…: kết quả từ….

Bài dịch

Chủ đề “xã hội throwaway” đã được thảo luận trong những năm gần đây. Trong xã hội này, mọi người có xu hướng vứt bỏ các vật phẩm cũ của họ bất kể chúng có còn hoạt động hay không và mua phiên bản mới nhất của mọi thứ. Bài luận này sẽ xem xét một số lý do chính cho hiện tượng này và những tác động bất lợi mà nó có thể có đối với cá nhân và môi trường.

Có một số nguyên nhân gây ra xã hội throwaway và tôi nghĩ quảng cáo có thể là thủ phạm đầu tiên. Quảng cáo khuyến khích mọi người mua hàng hóa và dịch vụ mà họ không thực sự cần bằng cách gửi thông điệp rằng việc sở hữu phiên bản mới nhất của một mặt hàng có thể cải thiện hình ảnh cá nhân, sự tự tin và thậm chí cả địa vị xã hội của một người. Ví dụ, nhiều thanh thiếu niên ngày nay chi gần $ 1,500 mua iPhone X để cho thấy rằng họ giàu có và hợp thời trang mặc dù điện thoại cũ của họ vẫn còn trong tình trạng tốt và hoàn toàn hoạt động tốt. Một nguyên nhân khác là việc sản xuất hàng loạt các mặt hàng không bền, thường được sử dụng một lần và rồi bị vứt đi. Những sản phẩm này rẻ hơn và tiện lợi hơn nhiều so với những sản phẩm bền lâu, do đó, thu hút một lượng lớn khách hàng.

Các cá nhân sống trong xã hội throwaway có thể phải chịu đựng rất nhiều. Họ có thể dễ dàng mắc nợ nghiêm trọng nếu họ có thói quen mua những thứ mới lạ nhất. Nhiều thiếu niên đang bị gánh nặng với khoản nợ hàng ngàn đô la trong thẻ tín dụng cho các giao dịch không cần thiết của họ, điều này có thể dẫn đến trầm cảm và lo âu. Suy thoái môi trường là một vấn đề khác đối mặt với xã hội throwaway. Do sản xuất quá nhiều hàng hóa dùng một lần, một lượng lớn chất thải nguy hại đang bị thải ra môi trường, làm ô nhiễm trực tiếp đất và nước.

Tóm lại, có nhiều yếu tố dẫn đến sự ra đời của xã hội throwaway và nợ người tiêu dùng ngày càng tăng và thiệt hại môi trường là hai vấn đề chính yếu từ xã hội này.

>>> Từ vựng IELTS chủ đề Throwaway society dịch từ chi tiết

4.5/5 - (10 bình chọn)

2 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing 8.0 ngày 5/5/2018 phân tích chi tiết”

  • advertising là hoạt động quảng cáo nói chung em nhé, đây là danh từ, và bản chất nó có “ing” sẵn rồi. Em có thể tra từ này tại đây em nhé: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/advertising?q=advertising

   Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon