Bài mẫu IELTS Writing 8.0 ngày 3/3/2018 phân tích chi tiết

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS Writing 3/3/2018

Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others think that people should have freedom to build houses of their own style. Discuss both these views and give your own opinion.

Dịch đề: Một số người nghĩ rằng những căn nhà xây mới nên theo phong cách của những căn nhà cũ trong khu vực địa phương. Một số người khác lại nghĩ rằng người ta nên có quyền tự do xây nhà thông phong cách của riêng họ. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

BÀI MẪU HOÀN CHỈNH

Bài mẫu đã được chấm bởi thầy John Marks – 1 giám khảo IELTS tại Anh – và đạt band 8.0.

It is argued that the architectural style of new buildings should be the same as that of old buildings in local areas, while others believe that people should be free to design their own house the way they prefer. I personally agree with the second group.

On the one hand, the primary reason why some people think that modern constructions should follow the style of the old ones in local areas is that this helps preserve traditional and cultural values, which could boost tourism in these areas. Take Hoi An, which is one of the most famous ancient cities in Vietnam, as an example. Local people in this city are encouraged to preserve their old houses or construct new houses in traditional architectural styles. As a result, Hoi An has become a popular tourist destination that attracts millions of tourists on an annual basis.

On the other hand, I would argue that people should have the right to make their own decisions when it comes to building their own house. The first reason is that many people do not like the style of old buildings in their neighbourhood. Their rights would be violated if they were forced to live in a house that they do not feel comfortable about the design. Another reason that needs to be mentioned is cost. It would be much cheaper to build a modern simple house rather than one which has to mirror past architectural standards.

In conclusion, although some people say that the design and construction of modern and traditional buildings should be the same, I personally believe that the owners should be allowed to decide the way their own house will be built.

(280 words, band 8.0, written by Huyen Nguyen)

PHÂN TÍCH BÀI MẪU

CẤU TRÚC

 • Mở bài: Paraphrase lại đề thi.
 • Thân bài 1: Nêu lý do tại sao một số người nghĩ rằng những căn nhà xây mới nên theo phong cách của những căn nhà cũ ở địa phương.
 • Thân bài 2: Nêu lý do tại sao Huyền nghĩ rằng người ta nên có quyền tự do xây nhà thông phong cách của riêng họ.
 • Kết bài: Paraphrase lại mở bài

MỞ BÀI

Đối với dạng bài “Discuss both these views and give your own opinion”, để tiết kiệm tối đa thời gian chúng ta có thể áp dụng 2 mở bài mẫu trong bài viết này.

Mở bài mẫu 1:

It is argued that……., while others believe that…. I agree with the first/second group.

(Một số người tranh luận rằng…., trong khi 1 số người khác tin rằng….. Tôi đồng ý với nhóm thứ nhất/hai.)

Mở bài mẫu 2:

It is argued that….. In my opinion, however,….

(Một số người tranh luận rằng….. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi,….)

Bây giờ chúng ta cần thêm 1 số từ/cụm từ đồng nghĩa như sau:

 • newly built houses → new buildings 
 • old houses → old buildings
 • have freedom to → be free to
 • build houses of their own style → design their own house the way they prefer
 • the style of → the architectural style of

Vậy là chúng ta đã có 1 mở bài hoàn chỉnh:

It is argued that the architectural style of new buildings should be the same as that of old buildings in local areas, while others believe that people should be free to design their own house the way they prefer. I personally agree with the second group.

(Một số người tranh luận rằng kiến trúc của các tòa nhà mới nên giống như kiến trúc của các tòa nhà cũ trong khu vực địa phương, trong khi một số người khác lại nghĩ rằng người ta nên được tự do thiết kế nhà của họ theo cách mà họ thích. Tôi đồng ý với nhóm thứ hai.)

THÂN BÀI

Trước khi viết thân bài ta cần có ý tưởng, dưới đây là các ý tưởng Huyền nghĩ ra cho đề này. (Để có được ý tưởng và từ vựng cho nhiều chủ đề, đặc biệt là 1 vài đề khó, các bạn có thể đặt mua ebook Ý tưởng và Từ vựng cho 100 đề IELTS Writing nhé.)

OUTLINE THÂN BÀI

Thân bài 1: Nêu lý do tại sao một số người nghĩ rằng những căn nhà xây mới nên theo phong cách của những căn nhà cũ ở địa phương.

Đoạn này Huyền chỉ có 1 lý do, làm sao để Huyền triển khai nó đủ dài để đáp ứng số lượng từ tối thiểu? Các bạn hãy xem thử cách Huyền triển khai nhé:

 • Lý do : Điều này giúp bảo tồn các giá trị truyền thống và văn hóa → đẩy mạnh du lịch tại các khu vực này. Ví dụ: Phố cổ Hội An – 1 trong những thành phố cổ nổi tiếng nhất Việt Nam → người dân địa phương ở thành phố này được khuyến khích bảo tồn nhà của họ hoặc nếu có xây mới thì xây theo phong cách nhà cổ → Điều này đã biến Hội An thành 1 trong những khu du lịch với hàng triệu lượt khách tới tham hàng năm.

Thân bài 2: Nêu lý do tại sao Huyền nghĩ rằng người ta nên có quyền tự do xây nhà thông phong cách của riêng họ.

 • Lý do 1: Nhiều người không thích kiến trúc của các căn nhà cũ trong khu vực địa phương của họ → Quyền của họ có thể bị xâm phạm nếu như họ bị ép phải ở trong 1 ngôi nhà mà họ không hề cảm thấy thoải mái với cái thiết kế/kiến trúc.
 • Lý do 2: chính là chi phí → Việc xây dựng 1 ngôi nhà theo kiến trúc mới sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc xây dựng 1 ngôi nhà mà phải phản chiếu lại các tiêu chuẩn kiến trúc quá khứ.

TỪ VỰNG CẦN THIẾT ĐỂ VIẾT 2 ĐOẠN THÂN BÀI

Sau khi nghĩ ý tưởng xong rồi, Huyền sẽ tìm những từ vựng cần thiết để viết 2 đoạn thân bài.

 • modern constructions = new buildings: tòa nhà mới/hiện đại
 • preserve traditional and cultural values: bảo tồn những giá trị văn hóa và truyền thống
 • boost tourism: đẩy mạnh du lịch
 • construct = build (v): xây dựng
 • traditional architectural styles: các phong cách kiến trúc truyền thống
 • popular tourist destination: địa điểm du lịch phổ biến
 • have the right to: có quyền làm gì
 • make their own decisions: tự ra quyết định
 • when it comes to: khi nói về vấn đề gì
 • violate (v): xâm phạm
 • be forced to: bị ép buộc làm gì
 • mirror past architectural standards: phản chiếu lại các tiêu chuẩn kiến trúc quá khứ

Kết hợp những từ và ý tưởng trên, chúng ta sẽ viết được 2 đoạn thân bài như sau:

On the one hand, the primary reason why some people think that modern constructions should follow the style of the old ones in local areas is that this helps preserve traditional and cultural values, which could boost tourism in these areas. Take Hoi An, which is one of the most famous ancient cities in Vietnam, as an example. Local people in this city are encouraged to preserve their old houses or construct new houses in traditional architectural styles. As a result, Hoi An has become a popular tourist destination that attracts millions of tourists on an annual basis.

On the other hand, I would argue that people should have the right to make their own decisions when it comes to building their own house. The first reason is that many people do not like the style of old buildings in their neighbourhood. Their rights would be violated if they were forced to live in a house that they do not feel comfortable about the design. Another reason that needs to be mentioned is cost. It would be much cheaper to build a modern simple house rather than one which has to mirror past architectural standards.

KẾT BÀI

Các bạn có thể xem thêm bài viết Cách viết kết bài Writing Task 2 bằng cách paraphrase mở bài để làm phần này hiệu quả nhé.

Bây giờ chúng ta sẽ dùng từ đồng nghĩa để paraphrase lại mở bài:

 • the architectural style of → the design and construction of 
 • new buildings → modern buldings
 • old buildings → traditional buildings 
 • be free to → be allowed to
 • design their own house the way they prefer → decide the way their own house will be built

Vậy là chúng ta đã có 1 kết bài hoàn chỉnh:

In conclusion, although some people say that the design and construction of modern and traditional buildings should be the same, I personally believe that the owners should be allowed to decide the way their own house will be built.

(Kết luận, mặc dù một số người nói rằng việc thiết kế và xây dựng các tòa nhà hiện đại và truyền thống nên giống nhau, cá nhân tôi tin rằng người chủ nên được phép quyết định cái cách mà căn nhà của họ sẽ được xây dựng).

>>> Bài mẫu 8.0 cho đề thi Writing ngày 15/3/2018

4.9/5 - (12 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon