Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Topic Dreams (Giấc mơ)

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là phần bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Topic Dreams mọi người có thể tham khảo nhé.

IELTS Speaking Part 1 Topic Dreams

How long can you remember your dream when you wake up?

Most of the time, I remember my dream right after waking up, but sometimes I don’t remember anything, and I don’t really know why. If it’s a terrible nightmare or a very sweet dream, I tend to remember it clearly for several days or even weeks.

Bạn có thể nhớ được giấc mơ của mình trong bao lâu khi thức dậy?

Hầu hết, tôi nhớ lại giấc mơ của mình ngay sau khi thức dậy, nhưng đôi khi tôi không nhớ gì cả và tôi thực sự không biết tại sao. Nếu đó là một cơn ác mộng khủng khiếp hoặc một giấc mơ rất ngọt ngào, tôi có xu hướng nhớ nó khá rõ trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Do you like hearing other’s dreams?

It really depends. If it’s a nightmare, I don’t really want to hear it because it might affect my mood during the day. I try not to engage with anything that makes me feel too worried. But if it’s a sweet dream, I like to hear it, as it may cheer me up.

Bạn có thích nghe giấc mơ của người khác không?

Còn tùy nữa. Nếu đó là ác mộng, tôi thực sự không muốn nghe vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi trong ngày. Tôi cố gắng không nạp bất cứ điều gì khiến tôi cảm thấy quá lo lắng. Nhưng nếu đó là một giấc mơ ngọt ngào thì tôi thích nghe nó vì nó có thể làm tôi vui lên.

Have you had a bad dream before?

I have a bad dream almost every day. I usually dream about being chased by strangers or falling off a cliff or being late for an important exam. Last night, for example, I dreamt about being chased by a group of aliens. They wanted to kill me because I knew their secrets. Fortunately, I woke up before I was killed in my dream.

Trước đây bạn có từng gặp ác mộng không?

Hầu như ngày nào tôi cũng gặp ác mộng. Tôi thường mơ thấy mình bị người lạ truy đuổi, bị rơi khỏi vách đá hoặc bị trễ một kỳ thi quan trọng. Chẳng hạn, đêm qua tôi mơ thấy mình bị một nhóm người ngoài hành tinh truy đuổi. Họ muốn giết tôi vì tôi biết bí mật của họ. May mắn là tôi đã tỉnh dậy trước khi bị giết trong giấc mơ.

Why are dreams so important? / Do you think dreams will affect life?

I think dreams might affect how we feel after waking up. If we have a really bad dream, dreaming about the death of a loved one, for example, may make us worried all day. Dreams might even affect our behaviour. For example, some people even change their travel plans after dreaming of a plane crash.

Tại sao giấc mơ lại quan trọng đến vậy? / Bạn có nghĩ giấc mơ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống không?

Tôi nghĩ giấc mơ có thể ảnh hưởng đến cảm giác của chúng ta sau khi thức dậy. Nếu chúng ta có một giấc mơ thực sự tồi tệ, chẳng hạn như mơ về cái chết của một người thân yêu, nó có thể khiến chúng ta lo lắng cả ngày. Giấc mơ thậm chí có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Ví dụ, một số người thậm chí còn thay đổi kế hoạch du lịch sau khi mơ thấy một vụ tai nạn máy bay.

Phần từ vựng

  • nightmare /ˈnaɪtmer/ (n) = a dream that is very frightening or unpleasant: ác mộng
  • mood /muːd/ (n) = the way you are feeling at a particular time: tâm trạng
  • engage (with something/somebody) = to become involved with and try to understand something or someone: tham gia, liên quan tới thứ gì/ai đó
  • cheer someone up = make someone feel happier: làm cho ai đó phấn chấn, vui vẻ hơn
  • chase /tʃeɪs/ (v) = to run, drive, etc. after somebody/something in order to catch them or it: rượt đuổi
  • worried /ˈwɜːrid/ (adj) = thinking about unpleasant things that have happened or that might happen and therefore feeling unhappy and afraid: lo lắng
  • a plane crash = an accident in which an aircraft hits land or water and is damaged or destroyed: tai nạn máy bay

Khóa học IELTS Speaking Online

Nếu bạn đang tự học IELTS tại nhà và cần một khóa học hướng dẫn chi tiết cách tiếp cận các dạng câu hỏi phổ biến cho cả 3 parts của IELTS Speaking, bạn có thể tham khảo khóa học của Huyền tại đây nhé.

khoa-hoc-ielts-speaking-online-1

5/5 - (4 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon