Từ vựng chủ đề Housing and Architecture

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Trong bài viết này, Huyền đã tổng hợp các từ vựng IELTS chủ đề Housing and Architecture theo cụm để các bạn có thể dễ dàng áp dụng vào bài viết IELTS Writing Task 2 hoặc phần thi Speaking. Các từ vựng cũng đã được dịch chi tiết để các bạn có thể áp dụng dễ dàng hơn.

Từ vựng IELTS Housing and Architecture

 • the use of good ventilation and durable materials: việc sử dụng chất liệu bền và hệ thống thông gió tốt
 • minor modifications: những điều chỉnh nhỏ
 • to meet modern building requirements = to meet the requirements of modern use: đáp ứng yêu cầu của kiến trúc hiện đại
 • to protect cultural resources: bảo vệ nguồn lực văn hóa
 • preservation efforts: những nỗ lực bảo tồn
 • to be under threat from….: bị đe dọa từ …
 • to be destroyed and replaced by … = to be demolished to make way for …: bị dỡ bỏ/phá hủy và bị thay thế bởi…
 • to build = to construct: xây dựng
 • historic buildings = historical architectural styles = buildings with historic values: những tòa nhà với những giá trị lịch sử
 • materials such as plastic, wood, stone, reinforced concrete: các chất liệu như nhựa, gỗ, đá, bê tông
 • high-quality/low-quality materials: chất liệu chất lượng cao/thấp
 • vertical buildings >< horizontal buildings: tòa nhà thẳng đứng >< tòa nhà ngang
 • to be an integral part of …: là 1 phần không thể thiếu của …
 • iconic buildings: những tòa nhà mang tính biểu tượng
 • to construct new houses in traditional architectural styles: xây nhà mới theo kiến trúc truyền thống
 • to mirror past architectural standards: phản chiếu những tiêu chuẩn kiến trúc của quá khứ
 • energy-efficient homes: những ngôi nhà sử dụng năng lượng hiệu quả
 • to reflect the culture of a society: phản chiếu văn hóa của một xã hội
 • to become a famous tourist destination: trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng
 • the destruction of historic buildings = the demolition of historic buildings: việc phá hủy những tòa nhà lịch sử
 • to prevent historic buildings from falling into disrepair: ngăn chặn những tòa nhà lịch sử rơi vào tình trạng hư hỏng
 • to prevent damage to: ngăn cản tổn thất đối với
 • to save … from the threat of neglect: cứu … khỏi mối đe dọa của sự thờ ơ
 • to be at risk from neglect and decay: rơi vào nguy cơ bị thờ ơ và suy tàn
 • to require regular repair and maintenance: đòi hỏi sự bảo trì và sửa chữa thường xuyên

Bài mẫu

Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others think that people should have freedom to build houses of their own style. Discuss both these views and give your own opinion.

Dịch đề: Một số người nghĩ rằng những căn nhà xây mới nên theo phong cách của những căn nhà cũ trong khu vực địa phương. Một số người khác lại nghĩ rằng người ta nên có quyền tự do xây nhà thông phong cách của riêng họ. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

It is argued that the architectural style of new buildings should be the same as that of old buildings in local areas, while others believe that people should be free to design their own house the way they prefer. I personally agree with the second group.

On the one hand, the primary reason why some people think that modern constructions should follow the style of the old ones in local areas is that this helps preserve traditional and cultural values, which could boost tourism in these areas. Take Hoi An, which is one of the most famous ancient cities in Vietnam, as an example. Local people in this city are encouraged to preserve their old houses or construct new houses in traditional architectural styles. As a result, Hoi An has become a popular tourist destination that attracts millions of tourists on an annual basis.

On the other hand, I would argue that people should have the right to make their own decisions when it comes to building their own house. The first reason is that many people do not like the style of old buildings in their neighbourhood. Their rights would be violated if they were forced to live in a house that they do not feel comfortable about the design. Another reason that needs to be mentioned is cost. It would be much cheaper to build a modern simple house rather than one which has to mirror past architectural standards.

In conclusion, although some people say that the design and construction of modern and traditional buildings should be the same, I personally believe that the owners should be allowed to decide the way their own house will be built.

>>> Từ vựng chủ đề Crime dịch từ chi tiết

5/5 - (10 bình chọn)

2 bình luận về “Từ vựng chủ đề Housing and Architecture”

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon