IELTS Speaking Part 2 – Describe a non-traditional holiday in your country

1 Comment

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Describe a non-traditional holiday in your country

Sample cho đề Describe a non-traditional holiday in your country dưới đây đã được review bởi 1 examiner ở Anh nên các bạn có thể yên tâm lưu về làm tài liệu để ôn luyện IELTS Speaking nhé.

https://youtu.be/MPr-3uGKbKk

I’m going to talk about Halloween which takes place on 31st October and we all know that it’s a very popular festival in Western countries. But, in recent years, it’s been gaining its popularity in Asian countries like Vietnam. We can see a lot of Vietnamese people celebrate Halloween these days. Actually, I did some research on the internet about Halloween and I remember it said something like over 2000 years ago, people believed that on the night of 31st October evil spirits went through the boundaries between the world of the living and the dead to cross to the world of the living. And you know what, people were very scared about this, so they wore handmade masks and scary costumes to disguise themselves from the spirits so that they wouldn’t harm them.

So you may ask what do Vietnamese people usually do to celebrate Halloween?

Well, like people in most countries, I think, we kind of dress up in scary costumes, decorate our homes with scary things like jack-o-lanterns, skulls and skeletons.

I remember last Halloween, my roommates and I didn’t go out, we just stayed at home and watched some horror movies, told some scary stories. Oh my god, I was so scared that I didn’t dare to go the bathroom, but all in all we had a great time together.

I don’t have any plan for Halloween this year yet, but I think I’ll go out because I don’t want to stay at home and watch horror movies again, it’s kind of boring. Maybe I’ll go out with some friends, we’ll go to some Halloween costume parties or visit some haunted houses. Oh, actually I don’t know yet.

So, if I had to talk about a non-traditional festival, I would talk about Halloween.

(written by Nguyen Huyen)

Bài dịch

Em sẽ nói về Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10 và tất cả chúng ta đều biết rằng đó là một lễ hội rất phổ biến ở các nước phương Tây. Nhưng, trong những năm gần đây, nó đã trở nên phổ biến ở các nước châu Á như Việt Nam. Chúng ta có thể thấy ngày nay rất nhiều người Việt Nam ăn mừng Halloween. Trên thực tế, em đã thực hiện một số nghiên cứu trên internet về Halloween và em nhớ nó đã nói điều gì đó đại loại như là hơn 2000 năm trước, mọi người tin rằng vào đêm ngày 31 tháng 10, linh hồn ma quỷ đi qua ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết để băng qua thế giới của người sống. Và thầy biết gì không, mọi người rất sợ về điều này, vì vậy họ đeo mặt nạ thủ côngtrang phục đáng sợ để cải trang khỏi linh hồn ma quỷ để chúng không làm hại họ.

Thầy có thể hỏi người Việt thường làm để ăn mừng Halloween?

Giống như mọi người ở hầu hết các quốc gia, em nghĩ vậy, người Việt mặc trang phục đáng sợ, trang trí nhà cửa với những thứ đáng sợ như đèn bí ngô, hộp sọ và những bộ xương.

Em nhớ là Halloween năm ngoái, bạn cùng phòng và em đã không đi ra ngoài, chúng em chỉ ở nhà và xem một số bộ phim kinh dị, kể một số câu chuyện đáng sợ. Ôi trời ơi, em sợ đến mức em không dám bước vào tắm, nhưng tất cả chúng em đều có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.

Em chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho Halloween năm nay, nhưng em nghĩ em sẽ ra ngoài vì em không muốn ở nhà và xem phim kinh dị nữa, nó khá nhàm chán. Có lẽ em sẽ đi chơi với một số bạn bè, chúng em sẽ đến một số bữa tiệc trang phục Halloween hoặc ghé thăm một số ngôi nhà ma ám. Ồ, thực ra em cũng chưa biết nữa.

Nếu em phải nói về một lễ hội phi truyền thống, em sẽ nói về Halloween.

>>> IELTS Speaking Part 2 – 6 topic chính

5/5 - (1 bình chọn)

1 bình luận về “IELTS Speaking Part 2 – Describe a non-traditional holiday in your country”

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon