Đề thi IELTS Writing ngày 24/2/2018 – Ý tưởng & từ vựng chi tiết

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Để xem ý tưởng, từ vựng và cách làm cho các đề thi IELTS Writing trong năm 2018 các bạn hãy xem bài viết Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2018 update liên tục nhé.

Đề thi IELTS Writing ngày 24/2/2018

Task 1: Bar charts

Cách viết dạng bài Bar chart như thế nào, các bạn có thể xem bài viết Cách viết Writing Task 1 – Bar chart chi tiết A→Z nhé

Task 2: Nowadays, some employers think that formal academic qualifications are more important than life experience or personal qualities when they look for new employees. Why is it the case? Is it a positive or negative development?

Dịch đề: Ngày nay, một vài ông chủ nghĩ rằng bằng cấp học thuật quan trọng hơn kinh nghiệm sống hay phẩm chất cá nhân khi họ tìm kiếm nhân viên mới. Tại sao lại như vậy? Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Ý tưởng và Từ vựng đề thi IELTS Writing Task 2

Các từ/cụm từ hay được gạch chân in đậm.

Reasons:

 1. Many employers believe that candidates with an academic qualification are equipped with in-depth knowledge and useful skills which are necessary for their future jobs.
 2. These people can make greater contributions to their companies than those without any formal qualifications.
 3. Some recruiters think that people with a university degree are more eager to learn new things which can help them further their career.
 4. A student has to devote a lot of time and effort to his or her study in order to get a university qualification –> This qualification can somehow prove that this student is a hard-working and persevering person.

I think it is a negative development and life experience or personal qualities should also be taken into consideration.

 1. Many university graduates face a lot of difficulties dealing with their clients because of a lack of necessary skills and experience.
 2. Many successful people do not have any academic qualifications.
 3. I personally believe that employers should take life experience or personal qualities into account when they look for a new employee.
 4. Life experience helps people to deal with different situations properly → improve work productivity
 5. Personal qualities are also an important factor when it comes to job recruitment.
 6. Dishonesty in the workplace, for example, could pose a serious threat to the development of any companies.

Dịch ý tưởng & Từ vựng

Lý do:

 1. Nhiều nhà tuyển dụng tin rằng những ứng cử viên có trình độ học vấn được trang bị kiến ​​thức chuyên sâu và những kỹ năng hữu ích cần thiết cho công việc trong tương lai của họ.
 2. Những người này có thể đóng góp nhiều hơn cho công ty của họ hơn những người không có bằng cấp chính thức.
 3. Một số nhà tuyển dụng nghĩ rằng những người có trình độ đại học muốn tìm hiểu những điều mới hơn, điều này có thể giúp họ tiến xa trong sự nghiệp của họ.
 4. Một sinh viên phải dành rất nhiều thời gian và nỗ lực vào việc học tập của mình để có được một tấm bằng đại học → Tấm bằng này 1 phần nào đó có thể chứng minh rằng học sinh này là một người chăm chỉ và kiên trì.

Tôi nghĩ rằng đó là một sự phát triển tiêu cực và kinh nghiệm cuộc sống hoặc phẩm chất cá nhân cũng nên được xem xét.

 1. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học gặp nhiều khó khăn trong giao dịch với khách hàng vì thiếu kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết.
 2. Nhiều người thành công không có trình độ học vấn.
 3. Cá nhân tôi tin rằng nhà tuyển dụng nên xem xét kinh nghiệm cuộc sống hoặc phẩm chất cá nhân khi họ tìm kiếm một nhân viên mới.
 4. Kinh nghiệm cuộc sống giúp mọi người giải quyết các tình huống khác nhau tốt hơn → cải thiện năng suất làm việc
 5. Những phẩm chất cá nhân cũng là một nhân tố quan trọng khi xét tuyển lao động.
 6. Ví dụ như, không trung thành ở nơi làm việc sẽ gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự phát triển của bất kỳ công ty nào.

Mong rằng bài viết này hữu ích đối với bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin hãy comment bên dưới nhé.

Để nhận được tài liệu IELTS update hàng tháng, bạn hãy nhập email vào mục bên trái của website nhé.

>>> Ebook Ý tưởng & từ vựng cho 100 đề IELTS Writing 

 

 

 

5/5 - (6 bình chọn)

2 bình luận về “Đề thi IELTS Writing ngày 24/2/2018 – Ý tưởng & từ vựng chi tiết”

  • Chào Tùng, cảm ơn Tùng về bình luận nhé. Linking Verbs T dùng sẽ Thuỳ vào dạng bài T làm nhé. Ví dụ đối với dạng Discuss both views and give your opinion, T có thể bắt đầu thân bài 1 bằng cụm từ “On the one hand”, bắt đầu thân bài 2 bằng “On the other hand” nhé. T có thể phân tích các bài văn mẫu thuộc từng dạng khác nhau để xem tác giả dùng những linking verbs nào cho dạng đó, sau đó mình ghi chú lại các áp dụng T nhé.

   Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon