Đề thi IELTS Writing 14/09/2019: Ý tưởng và từ vựng

5 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS Writing 14/09/2019:

Some people think that cultural traditions may be destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists. Others, however, believe that it is the only way to save these attractions. Discuss both views and give your own opinion.

de-thi-ielts-writing-14-09-2019

Reasons why some people think cultural traditions may be destroyed when they are used as money-making attractions aimed at tourists:

 • uncontrolled mass tourism → damage cultural heritage sites irreversibly: du lịch đại trà không kiểm soát → phá hại các địa điểm di sản văn hóa không thể phục hồi được
 • challenges from wear and tear → tourists carve their names on rock art: những thách thức từ sự hao mòn/ hư tổn → khách du lịch khắc tên mình lên nghệ thuật trên đá
 • to be dirty with red wine stains and lumps of chewing gums: bị bẩn vết rượu vang đỏ và kẹo cao su
 • the construction of large hotels near Angkor Wat → affect the water table beneath the tempers: việc xây dựng các khách sạn lớn gần đền Angkor Wat → ảnh hưởng đến mực nước ngầm bên dưới các ngôi đền
 • Hoi An (Vietnam): massive influx of tourists → many local people are forced to move from the town’s centre to live on the outskirts: Hội An (VN): lượng khách du lịch ồ ạt → nhiều người dân địa phương buộc phải di chuyển từ trung tâm thị trấn để sống ở ngoại ô
 • vandalise ancient monuments: phá hoại các di tích cổ
 • cause irreparable damage: gây ra thiệt hại không thể khắc phục được

Reasons why other people think it is the only way to save these attractions

 • the increase in visitor numbers → provide funds for restoration and protection efforts: sự gia tăng số lượng khách du lịch → cung cấp kinh phí cho các nỗ lực phục hồi và bảo vệ các di sản
 • promote cultural values: truyền bá các giá trị văn hóa
 • support local handicrafts: hỗ trợ thủ công mỹ nghệ địa phương
 • create sufficient incentives for local communities to support conservation and protection: tạo ra nguồn trợ cấp đầy đủ cho cộng đồng địa phương để hỗ trợ bảo tồn và bảo vệ các di sản
 • well-managed cultural tourism → encourage the revival of traditions and the restoration of heritage sites and monuments: du lịch văn hóa được quản lý tốt → khuyến khích sự hồi sinh của truyền thống và phục hồi các di sản và di tích
 • insufficient government support/ lack of funding → many sites might fall into disrepair: không đủ hỗ trợ của chính phủ / thiếu kinh phí → nhiều địa điểm có thể rơi vào tình trạng hư hỏng

>>> Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2019

5/5 - (2 bình chọn)

5 bình luận về “Đề thi IELTS Writing 14/09/2019: Ý tưởng và từ vựng”

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon