Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Migrating to major cities

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties of living in a city. How can governments make urban life better for everyone?

Ngày càng có nhiều người di cư đến các thành phố để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, nhưng cuộc sống thành phố có thể vô cùng khó khăn. Giải thích một số khó khăn của cuộc sống trong một thành phố. Làm thế nào chính phủ có thể làm cho cuộc sống đô thị tốt hơn cho tất cả mọi người?

MỞ BÀI

2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

ielts-writing-task-2-migrating-to-major-cities

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh:

An increasing number of people are moving to large metropolises in the hope of a better future. This essay will discuss some of the challenges of living in urban areas and several measures that governments could take to improve the quality of life for all city residents.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

ielts-writing-task-2-migrating-to-major-cities-2

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

ielts-writing-task-2-migrating-to-major-cities-3

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

One of the main problems that urban dwellers have to deal with is traffic congestion. Increasing unproductive travel time not only causes stress and tiredness but also lowers work productivity. City commuters often have to spend between 30 minutes and an hour sitting in traffic on their way to and from work. Another drawback of living in a major city is poor air quality caused by the significant rise in the amount of toxic emissions released from power plants and industrial sites in recent years. Serious air pollution puts inhabitants of cities at a higher risk of lung cancer, asthma attacks and other respiratory illnesses.

There are a number of approaches that urban policymakers can implement to tackle the problems mentioned above. First, it is necessary to improve public transport to make it more attractive to people. The problem of traffic would be effectively addressed if more people decided to use buses or commuter trains instead of their private vehicles. The government could also consider charging peak-hour tolls to discourage drivers from travelling during peak periods. Second, in order to improve the quality of air in major metropolises, stricter regulations should be imposed to limit hazardous gas emissions and encourage the use of more environmentally friendly energy sources.

KẾT BÀI

Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

ielts-writing-task-2-migrating-to-major-cities-4

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau: In conclusion, various steps could be taken in order to solve traffic congestion and air pollution, which are the two main problems facing urban life.

SAMPLE ANSWER

An increasing number of people are moving to large metropolises in the hope of a better future. This essay will discuss some of the challenges of living in urban areas and several measures that governments could take to improve the quality of life for all city residents.

One of the main problems that urban dwellers have to deal with is traffic congestion. Increasing unproductive travel time not only causes stress and tiredness but also lowers work productivity. City commuters often have to spend between 30 minutes and an hour sitting in traffic on their way to and from work. Another drawback of living in a major city is poor air quality caused by the significant rise in the amount of toxic emissions released from power plants and industrial sites in recent years. Serious air pollution puts inhabitants of cities at a higher risk of lung cancer, asthma attacks and other respiratory illnesses.

There are a number of approaches that urban policymakers can implement to tackle the problems mentioned above. First, it is necessary to improve public transport to make it more attractive to people. The problem of traffic would be effectively addressed if more people decided to use buses or commuter trains instead of their private vehicles. The government could also consider charging peak-hour tolls to discourage drivers from travelling during peak periods. Second, in order to improve the quality of air in major metropolises, stricter regulations should be imposed to limit hazardous gas emissions and encourage the use of more environmentally friendly energy sources.

In conclusion, various steps could be taken in order to solve traffic congestion and air pollution, which are the two main problems facing urban life.

(written by Nguyen Huyen)

BÀI DỊCH

Ngày càng có nhiều người chuyển đến các đô thị lớn với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Bài văn này sẽ thảo luận về một số thách thức của cuộc sống ở khu vực thành thị và một số biện pháp mà chính phủ có thể thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả cư dân thành phố.

Một trong những vấn đề chính mà cư dân đô thị phải giải quyết là tắc nghẽn giao thông. Tăng thời gian đi lại không hiệu quả không chỉ gây căng thẳng và mệt mỏi mà còn làm giảm năng suất làm việc. Người đi lại trong thành phố thường phải tốn từ 30 phút đến một giờ để tham gia giao thông trên đường đi làm và về nhà. Một nhược điểm khác của cuộc sống ở một thành phố lớn là chất lượng không khí kém gây ra bởi sự gia tăng đáng kể lượng khí thải độc hại thải ra từ các nhà máy điện và các khu công nghiệp trong những năm gần đây. Ô nhiễm không khí nghiêm trọng khiến cư dân của các thành phố có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp khác.

Có một số cách tiếp cận mà các nhà hoạch định chính sách đô thị có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề nêu trên. Đầu tiên, cần phải cải thiện giao thông công cộng để làm cho nó hấp dẫn hơn với mọi người. Vấn đề giao thông sẽ được giải quyết một cách hiệu quả nếu nhiều người quyết định sử dụng xe buýt hoặc xe lửa đi lại thay vì phương tiện cá nhân của họ. Chính phủ cũng có thể xem xét tính phí cầu đường vào giờ cao điểm để ngăn cản tài xế đi lại trong thời gian cao điểm. Thứ hai, để cải thiện chất lượng không khí ở các đô thị lớn, cần áp dụng các quy định chặt chẽ hơn để hạn chế khí thải độc hại và khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường hơn.

Tóm lại, các bước khác nhau có thể được thực hiện để giải quyết tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí, đó là hai vấn đề chính mà cuộc sống đô thị phải đối mặt.

Tải bản PDF: TẠI ĐÂY

>>> Ebook Ý tưởng và từ vựng 

5/5 - (1 bình chọn)

2 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing Task 2 – Migrating to major cities”

  1. Trong phần mở bài, Huyền có paraphrase in search of a better life = in the hope of a better future. Mình có thể kiếm những cách khác không giống cách của Huyền ở đâu được ạ? Mình xin cảm ơn rất nhiều.

    Trả lời
    • Em chào anh, dạ mình có thể tìm thêm các cách paraphrase khác bằng cách phân tích bài mẫu + đọc các bài báo có đề tài tương tự, đối với đề này là migrating to major cities chẳng hạn ạ. Lúc đó mình sẽ học được thêm các cụm khác như “to have better employment opportunities”, “… for better jobs and opportunities”, … ạ

      Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon