Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Cambridge 12 – Test 5

4 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là phần phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1 Cambridge 12 Test 5. Các bạn có thể ghi chú lại từng phần để hiểu rõ hơn nhé.

The bar chart below shows the percentage of Australian men and women in different age groups who did regular physical activity in 2010.

bai-mau-ielts-writing-task-1-cambridge-12-test-5-a

MỞ BÀI

Mình cố gắng dùng từ/ cụm từ đồng nghĩa để paraphrase lại đề thi nhé.

bai-mau-ielts-writing-task-1-cambridge-12

Vậy là ta có 1 mở bài hoàn chỉnh như sau:

The bar chart compares the proportion of people in Australia who exercised on a regular basis in 2010, according to age and gender.

(Biểu đồ cột so sánh tỷ lệ người Úc người mà tập thể dục thường xuyên năm 2010, chia theo độ tuổi và giới tính).

TỔNG QUAN & OUTLINE THÂN BÀI

TỔNG QUAN

Đối với tổng quan: Mình hãy cố gắng tìm 2 điểm chính nhất/ quan trọng nhất/ nổi bật nhất (ví dụ như điểm nào cao nhất, thấp nhất,…)

Ở đây Huyền chọn ra 2 điểm như trong hình dưới:

ielts-writing-task-1-cambridge-12-test-5

Vậy mình có tổng quan như sau:

Overall, women exercised more than men. It is also noticeable that boys aged 15 to 24 and women aged 45 to 54 accounted for the highest percentage of the total people who did regular exercise.

(Nhìn chung, nữ tập thể dục nhiều hơn nam. Cũng đáng lưu ý là nam tuổi 15-25 và nữ tuổi 45-54 chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số người tập thể dục thường xuyên).

THÂN BÀI

Về thân bài, thông thường, thân bài 1 Huyền sẽ chọn những điểm nổi bật nhất. Những điểm còn lại Huyền sẽ cho vào thân bài 2. Mỗi thân bài khoảng 2-3 câu là ok rồi.

Huyền đã chọn ra những điểm chính như trong hình đó là:

Thân bài 1:           1 – Huyền chọn những độ tuổi ở nữ chiếm tỷ lệ > 50%

2- Huyền thấy độ tuổi 15-24 là độ tuổi duy nhất trong đó tỷ lệ nam tập thể dục > nữ

Thân bài 2:           Đề cập những độ tuổi còn lại

Vậy ta sẽ có 2 thân bài như sau:

In 2010, over 50% of women aged 35 to 64 exercised regularly, while the figures for men in the same age groups were much lower, ranging from 39.5% to 45.1%. The 15 to 24 age group was the only group in which the proportion of males taking regular exercise was higher than that of females, 52% and 47.7% respectively.

Turning to the two remaining groups, 48.9% women at the age between 25 and 34 exercised on a regular basis, whereas the figure for the opposite sex in the same age group was only 42.2%. Men and women aged 65 or older who did regular physical activity accounted for a similar percentage, at around 47%.

(Năm 2010, hơn 50% nữ độ tuổi 35-64 tập thể dục thường xuyên, trong khi con số cho nam trong các nhóm tuổi này thấp hơn nhiều, dao động từ 39.5% tới 45.1%. Nhóm tuổi 15-24 là nhóm duy nhất mà trong đó tỷ lệ nam tập thể dục thường xuyên nhiều hơn nữ, lần lượt là 52% và 47.7%).

Chuyển sang các nhóm còn lại, 48.9% nữ độ tuổi từ 25-34 tập thể dục thường xuyên, trong khi con số cho giới kia trong cùng nhóm tuổi này chỉ đạt 42.2%. Nam và nữ tuổi từ 65 trở lên người mà tập thể dục thường xuyên chiếm phần trăm tương đương nhau, khoảng 47%.)

BÀI MẪU HOÀN CHỈNH

Vậy là ta đã có 1 bài mẫu hoàn chỉnh. Bài đã được chấm bởi 1 examiner bên Anh để đảm bảo chất lượng.

The bar chart compares the proportion of people in Australia who exercised on a regular basis in 2010, according to age and gender.

Overall, women exercised more than men. It is also noticeable that boys aged 15 to 24 and women aged 45 to 54 accounted for the highest percentage of the total people who did regular exercise.

In 2010, over 50% of women aged 35 to 64 exercised regularly, while the figures for men in the same age groups were much lower, ranging from 39.5% to 45.1%. The 15 to 24 age group was the only group in which the proportion of males taking regular exercise was higher than that of females, 52% and 47.7% respectively.

Turning to the two remaining groups, 48.9% women at the age between 25 and 34 exercised on a regular basis, whereas the figure for the opposite sex in the same age group was only 42.2%. Men and women aged 65 or older who did regular physical activity accounted for a similar percentage, at around 47%.

(172 words, band 8+, written by Nguyen Huyen)

>>> Khóa học IELTS Writing Online

4.2/5 - (19 bình chọn)

4 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing Task 1 – Cambridge 12 – Test 5”

  • Dạ:
   In 2010, over 50% of women aged 35 to 64 exercised regularly, while the figures for men in the same age groups were much lower, ranging from 39.5% to 45.1%. → the figures ở đây nói tới số liệu cho 3 nhóm tuổi (35-44, 45-54 và 55-64)

   Turning to the two remaining groups, 48.9% women at the age between 25 and 34 exercised on a regular basis, whereas the figure for the opposite sex in the same age group was only 42.2%. → the figure ở đây e chỉ nói tới số liệu cho 1 nhóm là nhóm 25-34 thôi ạ.

   Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon