[PARAPHRASE] 20 cụm từ đồng nghĩa phổ biến

4 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Dưới đây là 20 cụm từ Huyền thấy thường xuất hiện trong các bài IELTS Writing, Huyền đã ghi chú lại và tìm những cụm từ đồng nghĩa phổ biến tương ứng, bạn có thể ghi chú lại nhé.

Những cụm từ bên dưới hay bất cứ bài đăng nào về Paraphrasing cũng mang tính chất tham khảo, bởi vì việc sử dụng cụm đồng nghĩa nào là còn tùy vào ngữ cảnh, ngữ nghĩa của câu văn, đoạn văn mình đang sử dụng. Huyền mong rằng những bài viết như thế này sẽ giúp bạn có thêm các đồng nghĩa để thay thế cho các cụm bị lặp lại trong bài nhé.

20 cụm từ đồng nghĩa phổ biến

 1. to be harmful to … ≈ to be detrimental to …: có hại cho …
 2. to have a negative effect on … ≈ to have an adverse impact on …: có ảnh hưởng tiêu cực lên …
 3. the primary cause of … ≈ the principal cause of …: nguyên nhân chính của vấn đề gì
 4. the main reason for … ≈ the primary reason for …: lý do chính cho vấn đề gì
 5. every day ≈ on a daily basis: hàng ngày
 6. every week ≈ on a weekly basis: hàng tuần
 7. every year ≈ on an annual basis: hàng năm
 8. nowadays ≈ these days ≈ today ≈ in modern society = in today’s society: ngày nay
 9. to solve a problem ≈ to tackle an issue: giải quyết 1 vấn đề
 10. in recent times ≈ in recent years: trong những năm gần đây
 11. to lead to … ≈ to result in …: dẫn tới vấn đề gì
 12. some people believe that … ≈ it is believed that …: một số người tin rằng …
 13. others argue that … ≈ other people think that …: một số khác nghĩ rằng …
 14. we do not need to … ≈ it is no longer necessary to …: không cần thiết làm gì
 15. to be important ≈ to play an important role: quan trọng
 16. benefits ≈ merits ≈ advantages ≈ beneficial effects: lợi ích
 17. drawbacks ≈ disadvantages ≈ negative effects: bất lợi
 18. solution ≈ measure ≈ approach: giải pháp
 19. the best way to … ≈ the most effective method to …: cách tốt nhất để …
 20. the government should … ≈ it is necessary for the government to …: chính phủ cần làm gì

Ví dụ

#ví dụ 1

Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age, for driving cars or riding motorbikes.

It is believed that raising the minimum driving age is the most effective method to improve road safety

#ví dụ 2

Some people believe that in the modern world, it is no longer necessary to use animals for food, clothing or medicine. 

It is believed that these days, we no longer need to use products from animals, such as food, clothing items or even medicine.

#ví dụ 3

Although some people argue that this invades people’s privacy, in my opinion, the beneficial effects of increasing security using video cameras do outweigh the disadvantages.

Despite the idea that increasing the use of surveillance camera systems will invade individual freedom, I would argue that this brings more benefits than drawbacks.

Xem thêm

4.9/5 - (7 bình chọn)

4 bình luận về “[PARAPHRASE] 20 cụm từ đồng nghĩa phổ biến”

 1. hi Huyen.
  cho mình hỏi từ ở số 19. the most effect mothod to.., mình nghĩ là the most effective method to…=> nhầm hoặc mình sai, bạn giải thích giúp mình
  cảm ơn những bài học bổ ích từ Huyền

  Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon