Bài mẫu IELTS Writing Task 2: Celebrities who are famous for their glamour and wealth rather than achievements

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Nowadays, there are many celebrities who are famous for their glamour and wealth rather than achievements and this sets a bad example for young people. To what extent do you agree or disagree?

Ngày nay, có rất nhiều người nổi tiếng nổi tiếng vì sự hào nhoáng, giàu có hơn là thành tích và điều này tạo ra tấm gương xấu cho giới trẻ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này và ở mức độ nào?

Mở bài

Cũng như những bài IELTS Writing Task 2 trước đó, chúng ta sẽ viết mở bài bằng cách đọc thật kỹ đề và dùng từ đồng nghĩa để paraphrase lại đề.

Đối với đề này chúng ta có thể paraphrase như sau:

ielts-writing-task-2-celebrities-famous-for-wealth

Từ đó chúng ta có một mở bài như sau:

These days, many celebrities gain fame for their excessive wealth and lavish lifestyles rather than their work. While I agree that these celebrities have a negative influence on those who look up to them, I also believe that there are still many people who are well-known for their hard work and significant achievements.

Ngày nay, nhiều người nổi tiếng nổi tiếng nhờ sự giàu có quá mức và lối sống xa hoa hơn là thành tựu mà họ có được. Mặc dù tôi đồng ý rằng những người nổi tiếng này có ảnh hưởng tiêu cực đến những người ngưỡng mộ họ, nhưng tôi cũng tin rằng vẫn còn nhiều người nổi tiếng vì làm việc chăm chỉ và nhờ những thành tựu đáng kể của họ.

Thân bài

Outline thân bài

celebrities-who-are-famous-for-their-glamour-and-wealth

Thân bài hoàn chỉnh

Admittedly, there are a number of top stars who garner significant public attention simply because they are born into an extremely wealthy family or have a glamorous lifestyle. Paris Hilton is an excellent example of this. Her fame is largely due to her family’s real estate empire and her own extravagant lifestyle. By continuously showing off excessive wealth by posting pictures of her private jets, huge mansions, and A-list parties, she delivers a message that one’s worth is measured by material possessions. This idea might make impressionable young people think that they need to be very rich in order to be respected and admired by others. This relentless pursuit of wealth might cause some to take shortcuts, like engaging in illegal acts, just to become rich.

Despite some bad celebrity role models, I would argue that there are many people who are positive role models for young people. Michael Jordan is a powerful testament to the belief that anyone can become famous and successful as long as they put in enough effort and never give up. He is considered one of the greatest basketball players in history and his fame and recognition is thanks to years of training, failing, and trying again and again. Young people who look up to him will learn that failure is nothing more than a chance for them to try again; hence, they will be ready to face any obstacles and make every possible effort to make their dreams come true.

Phải thừa nhận rằng, có một số ngôi sao hàng đầu thu hút được sự chú ý lớn của công chúng chỉ vì họ sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có hoặc có lối sống xa hoa. Paris Hilton là một ví dụ điển hình về điều này. Sự nổi tiếng của cô phần lớn nhờ vào đế chế bất động sản của gia đình và lối sống xa hoa của chính cô. Bằng cách liên tục khoe khoang sự giàu có quá mức bằng cách đăng ảnh máy bay riêng, biệt thự khổng lồ và các bữa tiệc hạng A, cô đưa ra thông điệp rằng giá trị của một người được đo bằng của cải vật chất. Ý tưởng này có thể khiến những người trẻ dễ bị ảnh hưởng nghĩ rằng họ cần phải thật giàu có để được người khác tôn trọng và ngưỡng mộ. Việc không ngừng theo đuổi sự giàu có này có thể khiến một số người đi đường tắt, chẳng hạn như tham gia vào các hành vi bất hợp pháp, chỉ để trở nên giàu có.

Bất chấp một số người nổi tiếng mang lại ảnh hưởng xấu, tôi cho rằng có rất nhiều người là hình mẫu tích cực cho giới trẻ. Michael Jordan là minh chứng hùng hồn cho niềm tin rằng bất kỳ ai cũng có thể trở nên nổi tiếng và thành công miễn là họ nỗ lực đủ và không bao giờ bỏ cuộc. Anh ấy được coi là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch sử và danh tiếng cũng như sự công nhận của anh ấy là nhờ nhiều năm luyện tập, thất bại và cố gắng hết lần này đến lần khác. Những người trẻ ngưỡng mộ anh sẽ học được rằng thất bại không gì khác hơn là một cơ hội để họ thử lại; do đó, họ sẽ sẵn sàng đối mặt với mọi trở ngại và nỗ lực hết sức để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Kết bài

Trong phần kết bài ta sẽ chốt lại các ý chính như sau:

ielts-writing-task-2-celebrities

Although some celebrities’ fame is in large part due to their wealth and extravagance and they send a misleading message that wealth is the main indicator of one’s worth, I would contend that there are many public figures who make significant contributions in their chosen field and who are outstanding role models to those around them.

Mặc dù sự nổi tiếng của một số người nổi tiếng phần lớn là do sự giàu có và xa hoa của họ và họ gửi đi một thông điệp sai lệch rằng sự giàu có là thước đo chính cho giá trị của một người, tôi vẫn cho rằng có nhiều nhân vật của công chúng mang lại những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực họ chọn và họ là những tấm gương xuất sắc cho những người xung quanh họ.

Bài mẫu hoàn chỉnh

These days, many celebrities gain fame for their excessive wealth and lavish lifestyles rather than their work. While I agree that these celebrities have a negative influence on those who look up to them, I also believe that there are still many people who are well-known for their hard work and significant achievements.

Admittedly, there are a number of top stars who garner significant public attention simply because they are born into an extremely wealthy family or have a glamorous lifestyle. Paris Hilton is an excellent example of this. Her fame is largely due to her family’s real estate empire and her own extravagant lifestyle. By continuously showing off excessive wealth by posting pictures of her private jets, huge mansions, and A-list parties, she delivers a message that one’s worth is measured by material possessions. This idea might make impressionable young people think that they need to be very rich in order to be respected and admired by others. This relentless pursuit of wealth might cause some to take shortcuts, like engaging in illegal acts, just to become rich.

Despite some bad celebrity role models, I would argue that there are many people who are positive role models for young people. Michael Jordan is a powerful testament to the belief that anyone can become famous and successful as long as they put in enough effort and never give up. He is considered one of the greatest basketball players in history and his fame and recognition is thanks to years of training, failing, and trying again and again. Young people who look up to him will learn that failure is nothing more than a chance for them to try again; hence, they will be ready to face any obstacles and make every possible effort to make their dreams come true.

Although some celebrities’ fame is in large part due to their wealth and extravagance and they send a misleading message that wealth is the main indicator of one’s worth, I would contend that there are many public figures who make significant contributions in their chosen field and who are outstanding role models to those around them.

(355 words, written by Huyen Nguyen, improved by David S. Wills)

Từ vựng hay

 • gain fame = become famous: có được sự nổi tiếng
 • lavish (adj) = large in amount, or impressive, and usually costing a lot of money: xa hoa
 • look up to someone = to respect and admire someone: ngưỡng mộ ai đó
 • show off = to try to impress others by talking about your abilities, possessions, etc.: phô trương, khoe khoang
 • pursuit (n) = the act of looking for or trying to get something: sự theo đuổi
 • take shortcuts = take a quicker or more direct way
 • role model = a person looked to by others as an example to be imitated: hình mẫu
 • testament to something = a thing that shows that something else exists or is true: minh chứng
 • obstacle (n) =  situation, an event, etc. that makes it difficult for you to do or achieve something: thử thách
 • make every possible effort to do something = try your best to do something: cố gắng hết sức để làm gì
 • misleading (adj): giving the wrong idea or impression and making you believe something that is not true: sai lệch
 • make significant contributions = contribute greatly: đóng góp đáng kể/lớn

Với những bạn đang cần tìm một khóa học hướng dẫn các làm chi tiết từng dạng bài trong IELTS Writing, bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Writing Online của Huyền tại đây nhé.

Dưới đây là hình ảnh một bài học được trích ra từ khóa:

ielts-writing-task-2-online

5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon