IELTS Speaking Part 3 sample answer: Celebrities/ Famous people

No Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đối với phần IELTS Speaking Part 3 Huyền thường ghi chú một vài từ vựng và ý tưởng cho từng câu trả lời, dựa vào đó Huyền sẽ tự linh hoạt trả lời từng câu. Khi tự học ở nhà, Huyền thường chỉ ghi chú vài từ chính thôi; tuy nhiên vì Huyền đang muốn soạn một tài liệu cho các bạn nên Huyền sẽ ghi chú dài hơn như hình bên dưới.

Dần dần Huyền sẽ tổng hợp các file này thành một quyển eBook; bạn có thể theo dõi fanpage IELTS Nguyễn Huyền để cập nhật thêm thông tin về các tài liệu IELTS free nhé.

Ghi chú từ vựng và ý tưởng

Đối với các câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 3 chủ đề Celebrities/ Famous people, chúng ta có thể ghi chú từ vựng và ý tưởng như sau:

ielts-speaking-part-3-celebrities-famous-people

Với các bạn đang tìm kiếm một khóa học IELTS Speaking Online, bạn có thể tham khảo khóa IELTS Speaking Online đầy đủ cả 3 Part tại đây nhé. Dưới đây là một hình ảnh cắt ra từ một bài học Part 3 trong khóa:

ielts-speaking-part-3-famous-person

IELTS Speaking Part 3 Celebrities sample answer

What kinds of people become famous these days?

There are two types of people that can become famous these days. The first group includes those who gain fame for their significant achievements. Michael Jordon is an excellent example. He achieved great things through years of hard work and perseverance. The second group includes people who become famous simply because of their wealth or scandals. Paris Hilton, for example, gained widespread recognition by showing off her excessive wealth and lavish lifestyle, while Lindsay Lohan became famous for being embroiled in scandals and going to rehab multiple times. These celebrities set bad examples for those who look up to them.

Ngày nay những nhóm người nào trở nên nổi tiếng?

Có hai nhóm người có thể trở nên nổi tiếng ngày nay. Nhóm đầu tiên bao gồm những người nổi tiếng nhờ những thành tựu đáng kể của họ. Michael Jordan là một ví dụ điển hình. Anh ấy đã đạt được những điều tuyệt vời sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và kiên trì. Nhóm thứ hai bao gồm những người trở nên nổi tiếng chỉ vì sự giàu có hoặc những vụ bê bối. Ví dụ như Paris Hilton, được công chúng biết đến rộng rãi nhờ khoe khoang sự giàu có quá mức và lối sống xa hoa của mình, trong khi Lindsay Lohan lại nổi tiếng vì vướng vào bê bối và phải đi cai nghiện nhiều lần. Những người nổi tiếng này nêu gương xấu cho những người ngưỡng mộ họ.

Is it easier or more difficult to achieve fame today than in your grandparents’ time?

I think it’s much easier to gain fame today than in our grandparents’ time. Social media platforms like Youtube and TikTok have made it easier for ordinary people to become famous. With just one TikTok video going viral, a person can become well-known overnight. In the past, it was much harder to become famous because people didn’t have much opportunity to appear in the media, which is not the case nowadays.

Ngày nay, việc đạt được danh tiếng dễ hơn hay khó hơn thời ông bà của bạn?

Tôi nghĩ ngày nay việc nổi tiếng dễ dàng hơn nhiều so với thời ông bà chúng ta. Các nền tảng truyền thông xã hội như Youtube và TikTok đã giúp những người bình thường trở nên nổi tiếng dễ dàng hơn. Chỉ cần một video TikTok lan truyền, một người có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Trước đây, việc trở nên nổi tiếng khó khăn hơn nhiều vì người ta không có nhiều cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, ngày nay thì khác rồi.

What are the hardships of a celebrity? 

Famous people are under constant pressure due to their hectic work schedules and the necessity to always look perfect in the public eye. Another challenge celebrities face is a loss of privacy. Celebrities are followed by paparazzi everywhere they go and their private life is always the subject of public attention. When it comes to female celebrities, they usually have to follow strict beauty standards. In Korea, for example, female idols have to follow extreme diet and intense workout plans; and many turn to plastic surgery if they want to become famous.

Những khó khăn của người nổi tiếng là gì?

Những người nổi tiếng luôn phải chịu áp lực do lịch trình làm việc bận rộn và nhu cầu phải luôn trông thật hoàn hảo trong mắt công chúng. Một thách thức khác mà những người nổi tiếng phải đối mặt là mất quyền riêng tư. Những người nổi tiếng luôn bị paparazzi theo dõi mọi lúc mọi nơi và đời sống riêng tư của họ luôn là chủ đề được công chúng chú ý. Khi nói đến các sao nữ, họ thường phải tuân theo những tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe. Ví dụ ở Hàn Quốc, nữ thần tượng phải tuân theo chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và kế hoạch tập luyện cường độ cao; và nhiều người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ nếu muốn nổi tiếng.

What should celebrities do to protect their privacy? 

There are several things that celebrities can do in order to maintain their privacy. First, they might have a reliable bodyguard group by their side everywhere they go. Their security personnel can help them deal with paparazzi and obsessive fans. Celebrities also need to be extra careful about what they post online. If they leave any personal information open to the public, they might unwittingly create access for paparazzi and overly dedicated fans.

Người nổi tiếng nên làm gì để bảo vệ quyền riêng tư của mình?

Có một số cách mà những người nổi tiếng có thể làm để duy trì sự riêng tư của họ. Đầu tiên, họ có thể có một nhóm vệ sĩ đáng tin cậy ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Nhân viên an ninh của họ có thể giúp họ đối phó với các tay săn ảnh và những người hâm mộ quá khích. Những người nổi tiếng cũng cần hết sức cẩn thận với những gì họ đăng lên mạng. Nếu họ để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho công chúng, họ có thể vô tình tạo điều kiện cho các tay săn ảnh và những người hâm mộ quá khích tìm tới.

Describe the ways that famous people influence the public.

Famous people influence their fans in different ways. Good role models like Emma Watson, for example, inspire young girls and women around the world to stand up for what they believe in. Watson also puts an emphasis on gender equality, delivering a message that everyone should be treated equally, regardless of gender. There are, however, celebrities that set bad examples for those who look up to them. Lindsay Lohan, for instance, spends a lot of time behind bars and in rehab. Her attitude towards alcohol and drugs might make her impressionable fans believe that excessive drinking or substance abuse is normal and accepted.

Mô tả những cách mà những người nổi tiếng ảnh hưởng đến công chúng.

Những người nổi tiếng ảnh hưởng đến người hâm mộ của họ theo những cách khác nhau. Ví dụ, những tấm gương tốt như Emma Watson đã truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ và phụ nữ trên khắp thế giới đứng lên bảo vệ những gì họ tin tưởng. Watson cũng nhấn mạnh đến bình đẳng giới, đưa ra thông điệp rằng mọi người nên được đối xử bình đẳng, bất kể giới tính. Tuy nhiên, có những người nổi tiếng lại làm gương xấu cho những người ngưỡng mộ họ. Ví dụ, Lindsay Lohan dành nhiều thời gian ở tù và vào trại cai nghiện. Thái độ của cô ấy đối với rượu và ma túy có thể khiến những người hâm mộ của cô ấy tin rằng việc uống rượu quá mức hoặc lạm dụng chất gây nghiện là bình thường và được chấp nhận.

4.5/5 - (6 bình chọn)

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon