Bài mẫu IELTS Writing 8.0 ngày 14/4/2018 phân tích chi tiết

2 Comments

Photo of author

By Nguyễn Huyền

Đề thi IELTS Writing 14/4/2018

In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters and writers. What can arts tell us about life that science and technology cannot?

Dịch đề: Trong thế giới của khoa học công nghệ tiên tiến, chúng ta vẫn tôn vinh những người nghệ sĩ như nhạc sĩ, họa sĩ và nhà văn. Nghệ thuật có thể nói cho chúng ta điều gì về cuộc sống mà khoa học và công nghệ không thể?

Tất cả bài mẫu Huyền đăng trên website đều đã được chấm bởi 1 examiner bên Anh để đảm bảo chất lượng.

Bài mẫu band 8.0

In the world where scientific and technological advances dominate, people working in the field of arts such as musicians, painters and writers still gain a great deal of attention. This is because arts can teach us certain things about life that we cannot learn from science and technology.

Firstly, arts give us the opportunity to see things from a different perspective. In the world of science and technology, we see things as the way they are; yet, in the world of arts, we are allowed to use our imagination and creativity to see things the way we want. In a researcher’s eyes, for example, a cat is just an animal with soft fur and four legs; however, a cat, to a writer, could be a friend, a hero or a traditional symbol of a culture. This way of seeing things helps us to gain deeper insights into the world we live in and teaches us to think from different perspectives when encountering problems.

Another point about the benefits of arts is that while scientific and technological developments bring benefits to our physical lives, arts instill religious and spiritual values into each individual, which helps us to become a more well-rounded person. For instance, whenever I felt down and depressed, I often listen to the song called You raise me up which always gives me the feeling that I can do anything that I have a passion for as long as I put my heart into it. I think we hardly ever have this feeling when we carry out a scientific research or a technological project.

In conclusion, for the reasons mentioned above, I believe that in the world of arts we can learn various things that are absent from the world of science and technology.

(296 words, written by Nguyen Huyen, Band 8.0)

Các cụm từ đồng nghĩa (Synonyms)

 • In today’s world of advanced science and technology → In the world where scientific and technological advances dominate
 • artists → people working in the field of arts
 • greatly value somebody → somebody gain a great deal of attention
 • can arts tell us about life → arts can teach us certain things about life → in the world of arts we can learn various things
 • that science and technology cannot → that we cannot learn from science and technology → that are absent from the world of science and technology
 • see things from a different perspective → see things in the way we want
 • scientific and technological advances → scientific and technological developments

Các cụm từ, cấu trúc hay

 • dominate (v): thống trị, chiếm ưu thế
 • gain a great deal of attention: có được nhiều sự quan tâm, chú ý
 • to be allowed to + V: được phép làm gì
 • in somesoby’s eyes: trong con mắt của ai đó
 • a traditional symbol of…: một biểu tượng truyền thống của…
 • gain deeper insights into…: có được cái nhìn sâu sắc hơn về…
 • bring benefits to…: mang lại những lợi ích cho…
 • instill religious and spiritual values into…: làm thấm nhuần các giá trị tinh thần và tôn giáo vào…
 • well-rounded (adj): toàn diện
 • have a passion for…: có niềm đam mê cho…
 • put my heart into….: đặt trái tim của tôi vào….
 • to be absent from: thiếu vắng từ…

Cấu trúc

Ý tưởng của hai khổ thân bài

Thông thường khi Huyền viết bài Huyền sẽ viết mỗi khổ thân bài 2 ý tưởng, tổng cộng cả bài sẽ có 4 ý tưởng. Tuy nhiên, đối với đề này, Huyền chỉ nghĩ được 2 ý tưởng thôi! Vậy làm sao triển khai đủ dài để đáp ứng tối thiểu 250 chữ đây? Để làm được điều này Huyền áp dụng cấu trúc như sau:

Body 1:

 • Câu 1: Ý chính
 • Câu 2: Ý triển khai
 • Câu 3: Ví dụ
 • Câu 4: Câu đưa ra hệ quả

Body 2:

 • Câu 1: Ý chính
 • Câu 2: Ví dụ
 • Câu 3: Ý trái ngược

Thông thường 1 khổ Body Huyền sẽ viêt 5 câu, nhưng vì một số câu trong bài này rất dài, nên chỉ cần 3-4 câu là đã đủ chữ rồi.

Bài dịch

Trong thế giới mà những tiến bộ khoa học và công nghệ thống trị, những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật như nhạc sĩ, họa sĩ và nhà văn vẫn thu hút được sự chú ý. Điều này là do nghệ thuật có thể dạy cho chúng ta những điều nhất định về cuộc sống mà chúng ta không thể học từ khoa học và công nghệ.

Thứ nhất, nghệ thuật cho chúng ta cơ hội nhìn thấy mọi thứ từ một quan điểm khác. Trong thế giới khoa học và công nghệ, chúng ta thấy mọi thứ theo cách mà chúng hiện có; Tuy nhiên, trong thế giới nghệ thuật, chúng ta được phép sử dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của chúng ta để xem mọi thứ theo cách chúng ta muốn. Trong mắt của một nhà nghiên cứu, ví dụ, một con mèo chỉ là một con vật có lông mềm và bốn chân; tuy nhiên, một con mèo, với một nhà văn, có thể là một người bạn, một anh hùng hay một biểu tượng truyền thống của một nền văn hóa. Cách nhìn này giúp chúng ta có được những hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới chúng ta đang sống và dạy chúng ta suy nghĩ từ những quan điểm khác nhau khi gặp phải vấn đề.

Một điểm khác về lợi ích của nghệ thuật là trong khi những phát triển khoa học và công nghệ mang lại lợi ích cho đời sống vật chất của chúng ta, nghệ thuật thấm nhuần giá trị tôn giáo và tâm linh vào từng cá nhân, giúp chúng ta trở thành một người toàn diện hơn. Ví dụ, bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, tôi thường nghe bài hát mang tên You raise me up cái mà luôn mang đến cho tôi cảm giác rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi có đam mê miễn là tôi đặt trái tim vào đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta hầu như không bao giờ có cảm giác này khi chúng ta thực hiện một nghiên cứu khoa học hoặc một dự án công nghệ.

Tóm lại, vì những lý do đã đề cập ở trên, tôi tin rằng trong thế giới nghệ thuật, chúng ta có thể học được nhiều thứ khác nhau mà bị thiếu vắng trong thế giới khoa học và công nghệ.

Để xem các bài văn mẫu Huyền viết cho một số đề thi thật năm 2018, các bạn hãy xem bài viết Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2018 update liên tục.

>>> Khóa học IELTS Writing Online

4.4/5 - (8 bình chọn)

2 bình luận về “Bài mẫu IELTS Writing 8.0 ngày 14/4/2018 phân tích chi tiết”

 1. Bài viết hay, rất chất lượng, người viết bài làm mình bất ngờ khi bài này miễn phí vì quá chi tiết và đầy đủ. Cảm ơn bạn Huyền rất nhiều vì bài viết!

  Trả lời

Viết một bình luận

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon